БЛОГ

ЧСУ „ДРУЖБА“ – София вече е Иновативно училище

ЧСУ „ДРУЖБА“ – София от 2020/2021 учебна година вече е Иновативно училище. Започва нашето пътешествие с 4, 6 и 9 класове, в търсене на решения на проблемите свързани с глобалните „Климатичните промени “ и ефекта им върху Земята и човешкото здраве.

Откриване на учебната година

Първият учебен ден „Отново за учебната годинаразкри училището днес врати.Звъни звънец из цялата родина —в села и градове, навред кънти.

Важно съобщение

Уважаеми родители, За спокойно стартиране на учебната 2020-2021 година, ви напомняме за следните дейности в нашето училище:

ПРИЕМ НА НОВИ УЧЕНИЦИ ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Уважаеми родители,Приемът за новата 2020/2021 година продължава. При желание от страна на родител, възможна е среща на място в училище или онлайн среща по Skype, Viber или WhatsApp със зам. – директорите, след предварително уговорен час по телефон или електронна поща.

Да построим мост между европейските народи

Проект по програма „Еразъм+“ – „Да построим мост между европейските народи“, финансиран от Европейската комисия, Договор №2018-1-IT02-KA229-048177_2.

„Математически звезди“

Златен медал със 103 точки спечели нашият перфектен математик Александър Николов от 3 клас на математичесткото състезание от веригата“Математически звезди“ – Енигматично 2020.

Политика за бисквитките