Проект по програма „Еразъм+“ – „Да построим мост между европейските народи“, финансиран от Европейската комисия, Договор №2018-1-IT02-KA229-048177_2.

Партньори по  този проект са училища от Полша, Испания, Италия и Португалия. Координатор е Италия. Продължителността на проекта е 24 месеца – 01.09.2018 г. – 31.08.2020 г.

Осъществяват се по две визити всяка година и при всяка визита пътуват 4 учители и 4 ученици.

Концепцията за „изграждане на мостове между европейските нации“ е концепция за непрекъсната връзка между хора, места,  идеи.

Мостовете свързват различни части от градове, хора, земи, осигурявайки бъдеще, благополучие,  просперитет.  Мостовете, които материално свързват части от градовете, благодарение на развитието на европейския проект, ще бъдат метафорично използвани за свързване и на директори, учители, ученици. Засилените връзки ще бъдат създадени от взаимното опознаване на историята и традициите на всяка участваща страна. Трябва да развием усешането си  за гражданство и това може да се случи,  само ако сме наясно със своята идентичност. Да познаваме себе си като граждани на дадена историко-културна реалност, ни позволява да разпознаем другите и да разберем техните особености. Изграждането на мостове ще накара всички партньори да си сътрудничат не само сега в  – училищния проект,  но и  в бъдеще – в европейското общество.

ПРОЕКТ „ДА ПОСТРОИМ МОСТ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАРОДИ“ – РАБОТНА СРЕЩА В ГРАД ВЕЛИЧКА, ПОЛША

ПРОЕКТ „ДА ПОСТРОИМ МОСТ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАРОДИ“ – РАБОТНА СРЕЩА В ГРАД ЛУЗАДО, ПОРТУГАЛИЯ

ПРОЕКТ „ДА ПОСТРОИМ МОСТ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАРОДИ“ – РАБОТНА СРЕЩА В ГРАД БАДАХОЗ, ИСПАНИЯ