Една страхотна инициатива на учениците от училище „Дружба“ трогна всички ни и най-вече децата от

„Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ в кв. „Модерно предградие“ и хората от социалната кухня в Район „Връбница“, които получиха дарение от хранителни продукти.

За пореден път децата показаха на всички нас, че човечността се крие в малките жестове, които може да направи всеки, иска се само желание.

Децата на „Връбница“ – пореден повод за гордост!