РЕЖИМЕН МОМЕНТ                                                           ЧАС  НА ПРОВЕЖДАНЕ
1.Прием08.00 – 08.40
2.Утринно раздвижване08.40 – 08.50
3.Закуска09.00 – 09.30
4.Планирани ситуации09.30 – 10.15
5.Музика10.15 – 10.30
6.Плодова закуска                                                                                 10.30 – 10.40
7.Английски език                                                                                    10.40 – 11.00
8.Свободни игри, разходки на открито                                           11.00 – 12.00
9.Обяд                                                                                                       12.00 – 12.30
10.Подготовка за сън                                                                             12.30 – 13.00
11.Следобеден сън                                                                                 13.00 – 15.00
12.Следобеден тоалет, подвижни игри                                             15.00 – 15.30
13.Следобедна закуска                                                                           15.30 – 16.00
14.Английски език                                                                                    16.00  – 16.20
15.Планирани и непланирани ситуации                                             16.20  – 16.50
16.Свободни игри и занимания                                                             16.50  – 18.00
17.Предаване  на децата                                                                         18.00 – 19.00

Въвеждането на детето в околната среда, успешното му социализиране, формирането на познавателна, емоционална, естетическа и двигателна култура зависят изключително много от правилното структуриране на дневния режим в детската градина.

Политика за бисквитките