РЕЖИМЕН МОМЕНТ                                                           ЧАС  НА ПРОВЕЖДАНЕ
1.Прием08.00 – 08.40
2.Утринно раздвижване08.40 – 08.50
3.Закуска09.00 – 09.30
4.Планирани ситуации09.30 – 10.15
5.Музика10.15 – 10.30
6.Плодова закуска                                                                                 10.30 – 10.40
7.Английски език                                                                                    10.40 – 11.00
8.Свободни игри, разходки на открито                                           11.00 – 12.00
9.Обяд                                                                                                       12.00 – 12.30
10.Подготовка за сън                                                                             12.30 – 13.00
11.Следобеден сън                                                                                 13.00 – 15.00
12.Следобеден тоалет, подвижни игри                                             15.00 – 15.30
13.Следобедна закуска                                                                           15.30 – 16.00
14.Английски език                                                                                    16.00  – 16.20
15.Планирани и непланирани ситуации                                             16.20  – 16.50
16.Свободни игри и занимания                                                             16.50  – 18.00
17.Предаване  на децата                                                                         18.00 – 19.00

Въвеждането на детето в околната среда, успешното му социализиране, формирането на познавателна, емоционална, естетическа и двигателна култура зависят изключително много от правилното структуриране на дневния режим в детската градина.

ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГ 5 ГОДИШНИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021Г.

ЧасДейности
08:00 – 08:30Посрещане на децата  и закуска
08:30 – 09:00Основни форми на педагогическо взаимодействие и игри
09:15 – 09:45Основни форми на педагогическо взаимодействие и игри
10:00 – 10:30Основни форми на педагогическо взаимодействие и игри
10:45 – 11:15Основни /допълнителни форми на педагогическо взаимодействие /занимания по интереси, индивидуална работа с напреднали или изоставащи деца/
11:15 – 12:00Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, игри на открито, творчески игри /конструктивни, манипулативни, развиващи, сюжетно-ролеви/
12:00 – 12:30Обяд
12:30 – 12:45Тоалет и подготовка за сън
12:45 – 14:30Сън
14:30 – 14:55Раздвижване, закуска, подготовка за изпращане
14:55 – 15:05Изпращане на децата ( петък – изпращане на децата 14:05 – 14:15)

ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГ 6 ГОДИШНИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021Г.

ЧасДейности
8:00 – 8:30   Посрещане на децата и закуска
8:30 – 9:00 Основна форма на педагогическо взаимодействие
9:15 – 9:45 Основна форма на педагогическо взаимодействие
10:00 – 10:30 Основна форма на педагогическо взаимодействие
10:45 – 11:15 Основна и допълнителна форма на педагогическо взаимодействие
11:15 – 12:00  Допълнителни дейности, игри, подготовка за обяд
12:00 – 12:30 Обяд
12:30 – 13:00 Игрова дейност
13:15 – 13:45 Допълнителна форма на взаимодействие и игри
14:00 – 14:30 Творчески занимания, занимания по интерес
14:30 – 14:55 Следобедна закуска и изпращане на децата ( петък – изпращане на децата 14:05 – 14:15)
Политика за бисквитките