ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС

09:00 – 09:40 – Първи час
09:55 – 10:35 – Втори час
10:50 – 11:30 – Трети час
11:45 – 12:25 – Четвърти час
12:25 – 12:55 – Обяд (обедна почивка)
12:55 – 13:35 – Пети час
13:50 – 14:30 – Шести час
14:40 – 15:20 – Седми час (Занимания)

ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V ДО XII КЛАС

08:45 – 09:30 – Първи час
09:50 – 10:35 – Втори час
10:45 – 11:30 – Трети час
11:40 – 12:25 – Четвърти час
12:35 – 13:20 – Пети час
13:20 – 13:50 – Обяд (обедна почивка)
13:50 – 14:35 – Шести час
14:45 – 15:30 – Седми час

Политика за бисквитките