ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГ 5 ГОДИШНИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021Г.

ЧасДейности
08:00 – 08:30Посрещане на децата  и закуска
08:30 – 09:00Основни форми на педагогическо взаимодействие и игри
09:15 – 09:45Основни форми на педагогическо взаимодействие и игри
10:00 – 10:30Основни форми на педагогическо взаимодействие и игри
10:45 – 11:15Основни /допълнителни форми на педагогическо взаимодействие /занимания по интереси, индивидуална работа с напреднали или изоставащи деца/
11:15 – 12:00Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, игри на открито, творчески игри /конструктивни, манипулативни, развиващи, сюжетно-ролеви/
12:00 – 12:30Обяд
12:30 – 12:45Тоалет и подготовка за сън
12:45 – 14:30Сън
14:30 – 14:55Раздвижване, закуска, подготовка за изпращане
14:55 – 15:05Изпращане на децата ( петък – изпращане на децата 14:05 – 14:15)

ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГ 6 ГОДИШНИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021Г.

ЧасДейности
8:00 – 8:30   Посрещане на децата и закуска
8:30 – 9:00 Основна форма на педагогическо взаимодействие
9:15 – 9:45 Основна форма на педагогическо взаимодействие
10:00 – 10:30 Основна форма на педагогическо взаимодействие
10:45 – 11:15 Основна и допълнителна форма на педагогическо взаимодействие
11:15 – 12:00  Допълнителни дейности, игри, подготовка за обяд
12:00 – 12:30 Обяд
12:30 – 13:00 Игрова дейност
13:15 – 13:45 Допълнителна форма на взаимодействие и игри
14:00 – 14:30 Творчески занимания, занимания по интерес
14:30 – 14:55 Следобедна закуска и изпращане на децата ( петък – изпращане на децата 14:05 – 14:15)

ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1 ДО 4 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021Г.

ЗА ДНИТЕ ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ЧЕТВЪРТЪК ВКЛЮЧИТЕЛНО

ЗАКУСКА8:00 – 8:35
1  ЧАС  8:35 – 9:15
2  ЧАС9:30  – 10:10
3  ЧАС10:25 – 11:05
4  ЧАС11:20 – 12:00
ОБЯД 1-2 кл.12:00 – 12:20
5  ЧАС12:20 – 13:00
ОБЯД 3-4 кл.13:00 – 13:20
6  ЧАС13:20 – 14:00
7  ЧАС14:15 – 14:55

Петък – учебните занятия приключват след 6 – ти учебен час, т. е. в 14:05 ч.

ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5 ДО 12 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021Г.

ЗА ДНИТЕ ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ЧЕТВЪРТЪК ВКЛЮЧИТЕЛНО

1 ЧАС8:20 – 9:05
МЕЖДУЧАСИЕ9:05 – 09:20
2 ЧАС09:20 – 10:05
3 ЧАС10:20 – 11:05
4 ЧАС11:15 – 12:00
ОБЯД 5,6,7 кл.12:00 – 12:20
5 ЧАС12:20 – 13:05
ОБЯД 8-12кл.13:05 – 13:25
6 ЧАС13:25 – 14:10
7 ЧАС14:20 – 15:05

Петък – учебните занятия приключват след 6 – ти учебен час, т. е. в 14:10 ч.

Политика за бисквитките