ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1 ДО 4 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023Г.

ЗА ДНИТЕ ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ЧЕТВЪРТЪК ВКЛЮЧИТЕЛНО

1 ЧАС8:20 – 9:00
МЕЖДУЧАСИЕ
2 ЧАС09:20 – 10:00
3 ЧАС10:10 – 10:50
4 ЧАС11:00 – 11:40
ОБЯД
5 ЧАС12:10 – 12:50
6 ЧАС13:00 – 13:40
7 ЧАС13:50 – 14:30

Петък – учебните занятия приключват след 6 – ти учебен час

ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5 ДО 12 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023Г.

ЗА ДНИТЕ ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ЧЕТВЪРТЪК ВКЛЮЧИТЕЛНО

1 ЧАС8:20 – 9:00
МЕЖДУЧАСИЕ
2 ЧАС09:20 – 10:00
3 ЧАС10:10 – 10:50
4 ЧАС11:00 – 11:40
5 ЧАС11:50 – 12:30
ОБЯД
6 ЧАС13:00 – 13:40
7 ЧАС13:50 – 14:30

Петък – учебните занятия приключват след 6 – ти учебен час