Чуждоезиково обучение в ЧСУ “ Дружба”

✓ Специализирани кабинети
✓ Висококвалифицирани преподаватели
✓ Native speaker
✓ Засилено обучение по английски език от ранна възраст
✓ Първи чужд език-английски език
✓ Втори чужд език-немски, испански и турски език, като вторият чужд език като ИУЧ се изучава от 5. клас
✓ Извънучилищен клуб по втори чужд език от 3.клас
✓ Профил „Чужди езици“ от 8. клас
✓ Предметите математика, информатика и информационни технологии се изучават на английски език от 8.клас
✓ Предметите физика и астрономия, химия и ООС, биология и ЗО се изучават на английски език в 9. и 10. клас
✓ Подготовка за олимпиади, състезания и конкурси
✓ Седмици на чуждите езици
✓ Чуждоезикови лагери и екскурзии
✓ Checkpoints/Cambridge еxams