Ентусиазирани от идеята да осигурим качествено образование в ранна предучилищна възраст, през 2012 година създадохме детски център „ Дружба“. През годините заслужихме доверието на над 200 семейства, което за нас беше най-ценната награда. През 2020г. детски център „Дружба“ се преобразува в лицензирана частна детска градина „Дружба“. В нова и модерна сграда, проектирана съгласно всички разпоредби, с открита площ над 2000 кв. м. и закрита – 900 кв. м., се обучават 40 деца от 2.5 до 6 годишна възраст.

Визия

Следвайки принципа на пълно взаимодействие между родители и учители, в ЧДГ „Дружба“ работим за разгръщане на детската индивидуалност.

Мисия

Осигуряване на качествено предучилищно образование и възпитание в позитивна среда, с адекватно посрещане на детските потребности. Изграждане на емоционално и физически здрава личност.

 

Политика за бисквитките