ДГ „ДРУЖБА“  е детска градина за деца от 2,8  до  6 години.

ЧДГ „ДРУЖБА“  е комбинирана с ЧСУ „ДРУЖБА“.

Ежедневието  на децата, посещаващи ЧДГ“ДРУЖБА“, е организирано съобразно възрастовите им особености и индивидуалните им потребности. Осигурява се необходимо време за игра, занимания, хранене, сън и предпазване от физическа и психическа умора, от субективни и обективни опасности.

В ЧДГ „ДРУЖБА  децата имат възможност да се обучават и възпитават от учители професионалисти, които с обич се грижат за тях, съобразявайки се с индивидуалните им  и психологически особености.

Ръководството осъществява тясна връзка с родителите,  за да са партньори в тези години от живота на  децата.

Работим по одобрената от МОН програма „ЗЛАТНО КЛЮЧЕ“.  Обучението на чужд език(английски език) децата започват от 3 – годишна възраст, а втори чужд – по желание на родителите започва от 4-годишна възраст . Учителите следобед  общуват с децата на английски език.

В ЧДГ „ДРУЖБА“  за децата се осигурява сутрешна закуска, плодова закуска, обяд и следобедна закуска по изготвено специално меню от училищна кухня,  съобразена с нормативните изисквания за здравословно хранене.

Колективът на ЧДГ „ДРУЖБА“ работи в направление да помага и да поощрява придобиването на полезни и позитивни умения и навици у децата.

РАЗПОЛАГАМЕ С :

  • клубове по интереси – спортни игри, народни и модерни танци,  балет и приложни изкуства
  • 3 площадки за игра и спорт
  • Спортна зала
  • Собствена кухня
  • 24 часа охрана
  • Здравно обслужване
  • Консултации с логопед
Политика за бисквитките