ЧСУ „ДРУЖБА“ – София от 2020/2021 учебна година е Иновативно училище.

Продължава нашето пътешествие с 5, 7 и 10 класове, в търсене на решения на проблемите свързани с глобалните „Климатичните промени “ и ефекта им върху Земята и човешкото здраве.

Готови сме за още нови идеи и практики, а вие?
До нови срещи!