ИНОВАТИЧНО УЧИЛИЩЕ ДРУЖБА, С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА CLIMALT ТЪРСЯТ КЛИМАТИЧНИТЕ ГЕРОИ НА „ДРУЖБА“

http://climateherogame.com/howtoplay/

ЗАДАЧКА: Заснеми видео: Климатичен герой на „Дружба“

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА? УЧЕНИЦИТЕ НИ ОТ ИНОВАТИЧНО УЧИЛИЩЕ „ДРУЖБА“ – 5, 7 И 10 КЛАС, ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ 1 ДО 12 КЛАС

КАКВО СЛЕДВА ДА НАПРАВЯ?

1. Избери си една от 16 – те карти.

2. Представи се накратко – как се казваш, в кой клас и в кое училище учиш.

3. Заснеми кратко видео (2 – 3 минути) , което да показва, че си изпълнил указанията и съветите на тази карта.

4. Обясни накратко ЗАЩО си избрал тази карта и КАКВО е въздействието и върху природата.

5. Бъди креативен

6. Задачата е за самостоятелна работа, в която ти си сценарист, но актьори могат да бъдат близки, приятели, членове на семейството ти.

7. Видеото може да бъде заснето на български или английски език.

8. Прикачи видеото в Google Classroom Климатични промени до 09.02.2022 ( за 5, 7 и 10 клас) или изпрати на е – mail: konkursi@drujba.org (за всички ученици).

9. Ще има интересни награди.

МАЛКИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ГОЛЯМО ВЪЗДЕЙСТВИЕ!

Очакваме вашите видео – решения!

ClimateHeroCards_DIY_BG

ClimateHeroCards_DIY_EN