На 16.11.2022 год.  училище “Дружба” отбеляза по забавен и интересен начин международния ден на толерантността. Учениците се включиха в много и различни дейности.  Ученическият парламент  организира Фестивал на културите, на който бяха изложени щандове на България, Турция, Румъния, Сирия и Китай. Ученици представители на тези култури, бяха облечени с национални носии и запознаваха всички желаещи с традициите, обичаите, традиционната кухня, природни и културни забележителности на държавите си. Мероприятието зареди всички в училище с положителни емоции. Учениците научиха нови и интересни неща за всяка култура.  Закрихме фестивала  с викторина: “ Всяка култура е ценна”, като с  въпросите  проверихме какво научихме през деня. 

Денят продължи с участието на наши ученици от 8 и 9 клас в международна дискусия за толерантността, на която присъстваха 18 ученици от различни училища от Молдова, Румъния и България. Споделяха се мнения, защитаваха се позиции за разбирането, толерантността и търпимостта.  Учениците показаха познаване на проблемите и предлагаха рационални решения. Дискусията впечатли с ясно показаното осъзнаване на толерантността като ценност и необходимост в пълноценните социални взаимодействия.

За нас е важно да създаваме и поддържаме позитивен психологически климат в училище, да  насърчаваме толерантността, приемането и разбирането на другия. Убедени сме, че мероприятия като Фестивала на културите и международната дискусия за толерантността  показват  значимостта на всяка човешка личност в многообразието от нейните идентичности. За всички нас това беше един различен учебен ден, в който откривахме хармонията в многообразието, взаимно се опознахме, оценихме достойнствата на различните обичаи и традиции. Учениците успяха да покажат, че макар и различни нашите култури имат еднакви ценности.

Благодарим на Ученическия парламент, на учениците представили своите култури, на участниците в дискусията, както и на всички включили се с ентусиазъм ученици, учители и  родители в този ден!

Facebook
Twitter
LinkedIn