ЧДГ „ДРУЖБА“  работи по одобрена от МОН учебна програма. Тя е в единство с приетите държавни  образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовка.

Програмната система „ЗЛАТНО КЛЮЧЕ“  е разработена от специалисти, съобразена е с психологическите особености на  3-, 4-, 5-, 6  – годишното дете и акцентира върху потребностите на детското развитие.

С децата се работи по образователните направления, разпределени през учебната година  в регламентирани и нерегламентирани ситуации, както следва:

Програмата предвижда диагностични процедури в началото и края на учебната година.

Макар и на една и съща календарна възраст, децата имат различни темпове на развитие, което ги прави уникални и неповторими. В детската градина ежедневно се провежда обучение по английски език по 2-ва часа /1 час сутрин и 1 час следобед/