ЧСУ “ДРУЖБА” – СОФИЯ  извършва прием на ученици от предучилищна група до 12 клас. Приемът е чрез интервю с ученика и проверка на знанията му по:

I. ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНА ГРУПА – 5 – 6- ГОДИШНИ И 1. КЛАС

II. МАТЕМАТИКА И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 2, 3 И 4 КЛАС

III. МАТЕМАТИКА, БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 5, 6 И 7 КЛАС

IV. Приемен изпит  за 8. подготвителен  клас за новата учебната година

•     Не е нужно да знаете английски език, за да се запишете в 8. клас.

•     През учебната година, освен чрез теста на ЧСУ „Дружба”, може да кандидатствате в 8. клас и чрез резултата от Националното външно оценяване по български език и литература и математика за 7.клас, при резултат не по-малък от 4.00 и за двата предмета и при наличие на свободни места.

•     При отлично представяне на приемния изпит за ЧСУ „ДРУЖБА” или на НВО за 7. клас, при резултат по български език и литература 5.80-6.00 и по математика 5.50-6.00, имате възможност да получите отстъпки от учебната такса

V. Приемен изпит за класовете от 9. до 11. клас – Учениците ще положат изпит по български език и литература и по английски език.

  Забележка:

Ученик, който идва от чужбина, представя документи за завършен клас с апостил от съответното ведомство на държавата, от която идва. Преводът и легализацията се извършват в България. Тези документи, придружени от молба от родителите, се представят в Регионалния инспекторат по образование за ученици от 7 до 12 клaс.

Може да се кандидатства и чрез резултати от състезания като 4_ DRUJBA, DRUJBA OPEN, DRUJBA ART, РЕШАВАЙ С ДРУЖБА, DRUJBA _7. При много добри резултати учениците получават отстъпка от учебната такса.

Интервюто и тестовият контрол се провеждат oт комисия за прием в състав: – зам. – директор, педагогически съветник и учители, в избрано от родителите време, чрез записване на час, на посочените телефони – тел: 02/ 934 55 55, GSM: 0894 466 699 или e-mail: sofia@drujba.org

Политика за бисквитките