Прием в 2, 3 и 4 клас

Приемът е чрез интервю с ученика и изпит по МАТЕМАТИКА И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Прием в 6 и 7 клас

Приемът е чрез интервю с ученика  и изпит по  МАТЕМАТИКА , БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  и АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Прием в 9, 10, 11. клас

Приемът е чрез изпит по български език и литература и по английски език.

Интервюто и тестовият контрол се провеждат oт комисия за прием в състав:

  •  зам.-директор
  • педагогически съветник
  •  учители 

Такси за обучение за учебната 2023 / 2024 г. за ЧСУ „Дружба“ 

Facebook
Twitter
LinkedIn