Необходими документи за записване в Детски център „Дружба“:

Молба заявление за записване;

– Договор за обучение;

Анкетна карта;

Декларация за придружител;

– Копие от акт за раждане на детето;

– Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

– Здравна карта;

– Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар за имунизационен статус на детето;

Списък на необходимите принадлежности;

1. Два комплекта бельо.

2.Комплект удобни дрехи за игра вътре и навън, връхна дреха.

3.Пантофи за вътре.

4.Гребен/четка/ за момиченцата.

5.Пижама/според сезона/.

6.Шапки за слънце, лосиони против изгаряне/през летния сезон/

Забележка:

 Допълнителни документи, които трябва да се предоставят при постъпване на детето в детския център са:

– Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършени не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детския център;

– Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпването на детето в детския център;

– Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детски център;

Такса за обучение за учебната 2020 / 2021 г.за Детска градина „Дружба“

Година на записване 2020 – 2021Обща сумаПървоначална вноска (при записване)
Детска градина – 3, 4 годишни700 лв./месец700 лева

1.Таксата за обучение включва храна (закуска, плодова закуска, обяд и следобедна закуска), учебници и учебни помагала.

2.Горепосочените такси са валидни при записване :

* до 31.03.2020г. След тази дата таксата се увеличава с 50 лв. всеки месец – до 31.05.2020г., и могат да се запишат/презапишат деца само при наличие на свободни места в групите.

3.Обявените в таблицата такси са за новопъстъпващи ученици и не включват транспорт.

Транспорт:обща сумапри подписване на договордо 10 -ти Септемвридо 15 -ти Декември
*разстояние до 3 км.1,000 €400 €300 €300 €
* разстояние над 3 км.1,050 €400 €350 €300 €
* използване на транспорт сутрин във фиксиран час и след обяд избираемо в 15:10ч. или 16:30ч.1,200 €500 €400 €300 €
*само в една посока650 €250 €200 €200 €

*Децата от детската градина могат да ползват транспорт, само ако имат по- големи братя и сестри, които ги придружават в буса.

ОТСТЪПКИ:

I. При записване на второ дете от едно семейство – 10 %;трето детеи всяко следващо – 20%.

II. При заплащане на цялата сума за учебната година (при подписване на договора) се ползва 5 % отстъпка.

*Всички видове отстъпки се правят само от таксата за обучение.

Такси за обучение за учебната 2020 / 2021 г. за ЧСУ „Дружба“ – подготвителен клас – 5, 6 годишни

Година на записване
2020 – 2021
Обща сумаПървоначална вноска (при записване)2. Вноска – от 1 -ви до 10-ти Септември3. Вноска – от 1 -ви до 15 -ти Декември
Подготвителен клас –
5, 6 годишни 
4,250 €1,500 €1,400 €1,350 €

1.При разсрочено плащане на повече от 3 вноски, таксата се увеличава с 5 %.

2.Горепосочените такси са валидни при записване :

*в п.к. – 5 годишни – до 30.03.2020г.;

*в п.к. – 6 годишни – до 31.05.2020г.;

*След посочените по – горе дати може да се запишат/презапишат ученици само при наличие на свободни места в паралелките, като таксата за обучение се увеличава с 500 евро

3.Таксата за настоящи ученици от подготвителен клас 5 годишни се увеличава с 250€.

Храната, която се дава на учениците от подготвителните класове е подарък от училището и не е включена в таксата за обучение.

Учебниците и учебните помагала (освен комплекта по английски език) са включени в таксата за обучение.

4.Обявената в таблицата такса е за новопъстъпващи ученици и не включва транспорт.

Транспорт:обща сумапри подписване на договордо 10 -ти Септемвридо 15 -ти Декември
* п.к. – 3 клас вкл. – разстояние до 3 км.1,000 €400 €300 €300 €
* п.к. – 3 клас вкл. –  разстояние над 3 км.1,050 €400 €350 €300 €
* използване на транспорт сутрин във фиксиран час и след обяд избираемо в 15:10ч. или 16:30ч.1,200 €500 €400 €300 €
*само в една посока650 €250 €200 €200 €

ОТСТЪПКИ:

I. При записване на второ дете от едно семейство – 10 %;трето детеи всяко следващо – 20%.

II.При преминаване на ученик в по – горен етап на обучение – 10 % .( I етап: Предучилищен клас 5 – 6 годишни, II етап 1 – 4 клас, III етап 5 – 7 клас, IV етап 8 – 12 клас)

III. При заплащане на цялата сума при записване ( подписване на договора) се ползва 5 % отстъпка.

*Всички видове отстъпки се правят само от таксата за обучение.

Политика за бисквитките