Back

ПРИЕМ В ПГ – 5 – ГОДИШНИ

Приемът е чрез интервю с ученика и проверка на знанията му по:

– ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА ЗА – 5 – годишни

Интервюто и тестовият контрол се провеждат oт комисия за прием в състав: – зам. – директор, педагогически съветник и начален учител,  чрез предварително  записване на час на посочените телефони – тел: 02/ 934 55 55, GSM: 0894 466 699 или e-mail: sofia@drujba.org

Необходими документи за записване

– Молба-заявление за записване;

– Договор за обучение;

– Копие от акт за раждане на детето;

– Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

– Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар за имунизационен статус на детето;

ПРИЕМ В ПГ – 6 – ГОДИШНИ

Приемът е чрез интервю с ученика и проверка на знанията му по:

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА ЗА – 6- годишни

Интервюто и тестовият контрол се провеждат oт комисия за прием в състав: – зам. – директор, педагогически съветник и начален учител,  чрез предварително  записване на час на посочените телефони – тел: 02/ 934 55 55, GSM: 0894 466 699 или e-mail: sofia@drujba.org

Необходими документи за записване в ПГ – 6 годишни

– Молба-заявление за записване;

– Договор за обучение;

– Копие от акт за раждане на детето;

– Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

– Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар за имунизационен статус на детето;

Такси за обучение за учебната 2021 / 2022 г. за ЧСУ “Дружба” – подготвителен клас – 5 и 6 годишни