Back
  • ПРИЕМ В 5-ТИ КЛАС

Приемът е чрез интервю с ученика и изпит по:
МАТЕМАТИКА, БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Интервюто и тестовият контрол се провеждат oт комисия за прием в състав:
зам.- директор, педагогически съветник, учители

Необходими документи за записване:

  1. Формуляр за кандидатстване в ЧСУ “ДРУЖБА”
  2. Копие от акта за раждане на ученика ( за справка)
  3. Удостоверение за преместване и копие от учебния план
  4. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование
  5. Имунизационен паспорт и лична здравна профилактична карта
  6. Сключен договор за обучение.
  7. Първоначална вноска от таксата за обучение