УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ В 1 КЛАС

– След запазен час за интервю с комисията за прием, в състав: зам. – директор, педагогически съветник и начален учител се проверяват готовността на ученика за постъпване в 1 клас.

– Резултат от състезанието „Решавай с Дружба“.

1.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

– Молба заявление.

– Сключен договор за обучение.

– Удостоверение за завършена подготвителна група(оригинал)

– Личен здравен картон (от личния лекар, в началото на учебната година)

– Имунизационен паспорт (от личния лекар, в началото на учебната година)

2. ПРЕДИМСТВА ПРИ ЗАПИСВАНЕ:

– Ученици, издържали успешно конкурсите „Дружба Арт“ и „Решавай с Дружба“.

– Ученици с положителна оценка от комисията за прием.

– Ученици от предучилищна група – 6 годишни при ЧСУ „Дружба – София“.

– Ученици, имащи братя и сестри в училище.

– При прием на един от близнаците и другият получава право да се обучава в ЧСУ „Дружба“ – София.

3. УЧЕБЕН ПЛАН

– засилено обучение по английски език от 1 клас – избираеми и факултативни часове по английски език.

Такси за обучение за учебната 2020 / 2021 г. за ЧСУ „Дружба“ от 1 до 4 клас

Политика за бисквитките