Приемът е чрез интервю с ученика и/или:

  • проверка на знанията му по ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА – 6 годишни
  • Резултат от състезанието „Решавай с Дружба“,  при много добри резултати учениците получават отстъпка от учебната такса.

Интервюто и тестовият контрол се провеждат oт комисия за прием в състав:

  • зам. – директор
  • педагогически съветник
  • начален учител

1.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Формуляр за кандидатстване в ЧСУ „ДРУЖБА“.

– Сключен договор за обучение.

– Удостоверение за завършена подготвителна група(оригинал)

– Личен здравен картон (от личния лекар, в началото на учебната година)

– Имунизационен паспорт (от личния лекар, в началото на учебната година)

2. ПРЕДИМСТВА ПРИ ЗАПИСВАНЕ:

– Ученици, издържали успешно конкурсите „Решавай с Дружба“.

– Ученици с положителна оценка от комисията за прием.

– Ученици от предучилищна група – 6 годишни при ЧСУ „Дружба – София“.

– Ученици, имащи братя и сестри в училище.

– При прием на един от близнаците и другият получава право да се обучава в ЧСУ „Дружба“ – София.

3. УЧЕБЕН ПЛАН

– засилено обучение по английски език от 1 клас – избираеми и факултативни часове по английски език.

Такси за обучение за учебната 2022 / 2023 г. за ЧСУ „Дружба“

 

Facebook
Twitter
LinkedIn