УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ В 1 КЛАС

– След запазен час за интервю с комисията за прием, в състав: зам. – директор, педагогически съветник и начален учител се проверяват готовността на ученика за постъпване в 1 клас.

– Резултат от състезанието „Решавай с Дружба“.

1.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Молба заявление.

– Сключен договор за обучение.

– Удостоверение за завършена подготвителна група(оригинал)

– Личен здравен картон (от личния лекар, в началото на учебната година)

– Имунизационен паспорт (от личния лекар, в началото на учебната година)

2. ПРЕДИМСТВА ПРИ ЗАПИСВАНЕ:

– Ученици, издържали успешно конкурсите „Дружба Арт“ и „Решавай с Дружба“.

– Ученици с положителна оценка от комисията за прием.

– Ученици от предучилищна група – 6 годишни при ЧСУ „Дружба – София“.

– Ученици, имащи братя и сестри в училище.

– При прием на един от близнаците и другият получава право да се обучава в ЧСУ „Дружба“ – София.

3. УЧЕБЕН ПЛАН

– засилено обучение по английски език от 1 клас – избираеми и факултативни часове по английски език.

Такси за обучение за учебната 2020 / 2021 г. за ЧСУ „Дружба“ от 1 до 4 клас

Година на записване 2020 – 2021Обща сумаПървоначална вноска (при записване)2. Вноска – от 1 -ви до 10-ти Септември3. Вноска – от 1 -ви до 15 -ти Декември
Начален етап – 
1 – 4 клас 
4,250 €1,500 €1,400 €1,350 €

1.При разсрочено плащане на повече от 3 вноски, таксата се увеличава с 5 %.

2.Горепосочените такси са валидни при записване :

*в 1 клас – до 30.03.2020г.;

*във всички останали класове – до 31.05.2020г.;

*След посочените по – горе дати може да се запишат/презапишат ученици само при наличие на свободни места в паралелките, като таксата за обучение се увеличава с 500 евро.

3.Обявените в таблицата такси са за новопъстъпващи ученици и не включват храна, учебници (освен ако не са предоставени от МОН) и транспорт.

4.Таксата за настоящи ученици , които ще се презапишат във 2-ри, 3-ти и 4-ти клас не се променя, но не включва храна, учебници (освен ако не са предоставени от МОН) и транспорт. Срокът за презаписване е до 31.05.2020г.

Храназакуска –     4,00 лв.с ДДС обяд –  4,80 лв.с ДДС Начин на плащане
За учениците от 1  до 4 клас Предвидена  по седмично меню закуска и топла напитка (чай, мляко) супа, основно, салата, десерт/ плод и хляб  предварително заредени  карти 

Учебници – заплащат се според избраните от учителите комплекти за 1 – 4 клас, ако същите не се предоставят от МОН.

Транспорт:обща сумапри подписване на договордо 10 -ти Септемвридо 15 -ти Декември
* п.к. – 3 клас вкл. – разстояние до 3 км.1,000 €400 €300 €300 €
* п.к. – 3 клас вкл. –  разстояние над 3 км.1,050 €400 €350 €300 €
* 4 – 6 клас вкл. – разстояние до 3 км.1,050 €450 €300 €300 €
* 4 – 6 клас вкл. –  разстояние над 3 км.1,100 €450 €350 €300 €
* използване на транспорт сутрин във фиксиран час и след обяд избираемо в 15:10ч. или 16:30ч.1,200 €500 €400 €300 €
*само в една посока650 €250 €200 €200 €

ОТСТЪПКИ:

I. При записване на второ дете от едно семейство – 10 %;трето детеи всяко следващо – 20%.

II.При преминаване на ученик в по – горен етап на обучение – 10 % .( I етап: Предучилищен клас 5 – 6 годишни, II етап 1 – 4 клас, III етап 5 – 7 клас, IV етап 8 – 12 клас)

III. За постигнати високи резултати на състезанието „Решавай с Дружба“ и други състезания и разработки на национално ниво, както и спортни постижения – по преценка на ръководството на училището, в зависимост от резултата.

IV. При заплащане на цялата сума при записване ( подписване на договора) се ползва 5 % отстъпка.

*Всички видове отстъпки се правят само от таксата за обучение.

Политика за бисквитките