Back
  • ПРИЕМ В 8-МИ КЛАС

1. Приемът е с приемен изпит по БЕЛ, Математика и Английски език. Провежда се и събеседване с ученика в присъствието на педагогически съветник.

Изпитът може да бъде проведен индивудуално, при посещение на кандидата в училището. Минималнят успех е 4,80. В случай че резултатът е по-нисък от посочения кандидатът може да се яви отново.

2. Освен чрез теста на ЧСУ „Дружба” може да кандидатствате в 8. клас и чрез резултата от Националното външно оценяване по БЕЛ и математика за 7.клас, при резултат не по-малък от съответно от 4.80 и 4,50 за двата предмета и при наличие на свободни места.

• При отлично представяне на приемния изпит за ЧСУ „ДРУЖБА” или на НВО за 7. клас, при резултат по български език и литература 5.80-6.00 и по математика 5.50-6.00, имате възможност да получите отстъпки от учебната такса.

Интервюто и тестовият контрол се провеждат oт комисия за прием в състав:
зам.- директор, педагогически съветник, учители

Необходими документи за записване:
1. Формуляр за кандидатстване в ЧСУ „ДРУЖБА“
2. Копие от акта за раждане на ученика ( за справка)
3. Удостоверение за преместване и копие от учебния план
4. Свидетелство за завършено основно образование
5. Имунизационен паспорт и лична здравна профилактична карта
6. Две снимки за досието ( за ученици 8-12 клас)
7. Сключен договор за обучение