Необходими документи за записване:

Молба – заявление ( по образец)

– Копие от акта за раждане на ученика ( за справка)

– Удостоверение за преместване и копие от учебния план

– Свидетелство за завършено основно образование

– Имунизационен паспорт и лична здравна профилактична карта

– Договор за обучение – ЧСУ „Дружба“ (по образец)

– Първоначална вноска от таксата за обучение

Такси за обучение за учебната 2020 / 2021 г. за ЧСУ „Дружба“ – 5 – 12 клас

Година на записване 2020 – 2021Обща сумаПървоначал-на вноска (при записване)2. Вноска – от 1 -ви до 10-ти септември3. Вноска – от 1 -ви до 15 -ти декември
Прогимназиален етап –  5 – 7 клас 4,250 €1,500 €1,400 €1,350 €
Гимназиален етап –  8 – 12 клас4,250 €1,500 €1,400 €1,350 €
Такса обучение за 8 клас на настоящи  ученици от 7 клас на ЧСУ „Дружба“ – София3,750 €1,300 €1,200 €1,250 €

1.При разсрочено плащане на повече от 3 вноски, таксата се увеличава с 5 %.

2.Горепосочените такси са валидни при записване :

*в 5 клас – до 30.04.2020г.;

*във всички останали класове – до 31.05.2020г.;

*След посочените по – горе дати може да се запишат/презапишат ученици само при наличие на свободни места в паралелките, като таксата за обучение се увеличава с 500 евро.

3.Обявените в таблицата такси са за новопъстъпващи ученици и не включват транспорт, пансион, храна и учебници (освен ако не са предоставени от МОН).

4.Таксата за настоящи ученици, които не преминават в по – горен етап се увеличава с 250 € и не включва транспорт, пансион, храна ,учебници (освен ако не са предоставени от МОН). Срокът за презаписване е до 31.05.2020г.

Транспорт:обща сумапри подписване на договордо 10 -ти Септемвридо 15 -ти Декември
* 4 – 6 клас вкл. – разстояние до 3 км.1,050 €450 €300 €300 €
* 4 – 6 клас вкл. –  разстояние над 3 км.1,100 €450 €350 €300 €
* 7 – 12 клас – разстояние до 3 км.1,100 €450 €350 €300 €
* 7 – 12 клас – разстояние над 3 км.1,150 €450 €400 €300 €
* използване на транспорт сутрин във фиксиран час и след обяд избираемо в 15:10ч. или 16:30ч.1,200 €500 €400 €300 €
*само в една посока650 €250 €200 €200 €

Храна: за учениците от 5 до 12 клас – избор на ястия от менюто за деня – стойността на избора се заплаща в брой или с карта на ПОС терминал.

Учебници: Заплащат се според избора на учителите по предмети.

ОТСТЪПКИ:

I. При записване на второ дете от едно семейство – 10 %;трето детеи всяко следващо – 20%.

II.При преминаване на ученик в по – горен етап на обучение – 10 % .( I етап: Предучилищен клас 5 – 6 годишни, II етап 1 – 4 клас, III етап 5 – 7 клас, IV етап 8 – 12 клас)

III. За постигнати високи резултати на Национално външно оценяване след 7. клас, класиране на олимпиади, състезания и разработки на национално ниво, както и спортни постижения – по преценка на ръководството на училището, в зависимост от резултата.

IV. При заплащане на цялата сума при записване ( подписване на договора) се ползва 5 % отстъпка.

*Всички видове отстъпки се правят само от таксата за обучение.

Политика за бисквитките