Приемът е чрез интервю с ученика и изпит по:

 • МАТЕМАТИКА
 • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 •  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 За приемен изпит се приема и резултата от състезанието „  4_Drujba”, като при много добри резултати учениците получават отстъпка от учебната такса.

Интервюто и тестовият контрол се провеждат oт комисия за прием в състав:

 •  зам.- директор
 • педагогически съветник
 • учители

Необходими документи за записване:

 1.  Формуляр за кандидатстване в ЧСУ „ДРУЖБА“
 2.  Копие от акта за раждане на ученика ( за справка)

 3. Удостоверение за преместване и копие от учебния план

 4. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование

 5. Имунизационен паспорт и лична здравна профилактична карта

 6. Сключен договор за обучение.

 7. Първоначална вноска от таксата за обучение

Такси за обучение за учебната 2022 / 2023 г. за ЧСУ „Дружба“

Facebook
Twitter
LinkedIn