Back
  • ПРИЕМ В ОСТАНАЛИТЕ КЛАСОВЕ И ПРИЕМНИ ИЗПИТИ

Прием в 2, 3 и 4 клас
Приемът е чрез интервю с ученика и изпит по МАТЕМАТИКА И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Прием в 6 и 7 клас
Приемът е чрез интервю с ученика и изпит по МАТЕМАТИКА , БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА и АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Прием в 9, 10, 11. клас
Приемът е чрез изпит по български език и литература и по английски език.

Интервюто и тестовият контрол се провеждат oт комисия за прием в състав:
зам.-директор, педагогически съветник, учители