Приемът е с приемен изпит  по Математика и  Български език и литература  и интервю с ученика.

Балът за прием се образува: от  удвоения резултат от теста по БЕЛ и Математика на състезанието Drujba_7, средния успех на ученика за първи  срок (делено на 3).

Прием на 1-во класиране при мин.бал  4,80

Прием на 2-ро класиране при мин.бал 4,50

•     Не е нужно да знаете английски език, за да се запишете в 8. клас.

•     освен чрез теста на ЧСУ „Дружба”, може да кандидатствате в 8. клас и чрез резултата от Националното външно оценяване по български език и литература и математика за 7.клас, при резултат не по-малък от съответно от 4.80 и 4,50 за двата предмета и при наличие на свободни места.

•     При отлично представяне на приемния изпит за ЧСУ „ДРУЖБА” или на НВО за 7. клас, при резултат по български език и литература 5.80-6.00 и по математика 5.50-6.00, имате възможност да получите отстъпки от учебната такса.

Интервюто и тестовият контрол се провеждат oт комисия за прием в състав: – зам. – директор, педагогически съветник и учители,  чрез предварително записване на час, на посочените телефони – тел: 02/ 934 55 55, GSM: 0893/69 62 90 или e-mail: sofia@drujba.org.

Необходими документи за записване:

Молба – заявление ( по образец)

– Копие от акта за раждане на ученика ( за справка)

– Удостоверение за преместване и копие от учебния план

– Свидетелство за завършено основно образование

– Имунизационен паспорт и лична здравна профилактична карта

– Две снимки за досието ( за ученици 8-12 клас)

– Договор за обучение – ЧСУ „Дружба“ (по образец)

– Първоначална вноска от таксата за обучение

Такси за обучение за учебната 2022 / 2023 г. за ЧСУ “Дружба” – 5 – 12 клас

Политика за бисквитките