Приемът е с приемен изпит  по Математика и  Български език и литература  и интервю с ученика.

Балът за прием се образува: от  удвоения резултат от теста по БЕЛ и Математика на състезанието Drujba_7, средния успех на ученика за първи  срок (делено на 3).

Прием на 1-во класиране при мин.бал  4,80

Прием на 2-ро класиране при мин.бал 4,50

•     Не е нужно да знаете английски език, за да се запишете в 8. клас.

•     освен чрез теста на ЧСУ „Дружба”, може да кандидатствате в 8. клас и чрез резултата от Националното външно оценяване по български език и литература и математика за 7.клас, при резултат не по-малък от съответно от 4.80 и 4,50 за двата предмета и при наличие на свободни места.

•     При отлично представяне на приемния изпит за ЧСУ „ДРУЖБА” или на НВО за 7. клас, при резултат по български език и литература 5.80-6.00 и по математика 5.50-6.00, имате възможност да получите отстъпки от учебната такса.

Интервюто и тестовият контрол се провеждат oт комисия за прием в състав:

  • зам.- директор
  • педагогически съветник 
  • учители

Необходими документи за записване:

  1.  Формуляр за кандидатстване в ЧСУ „ДРУЖБА“
  2.  Копие от акта за раждане на ученика ( за справка)
  3. Удостоверение за преместване и копие от учебния план
  4. Свидетелство за завършено основно образование
  5. Имунизационен паспорт и лична здравна профилактична карта
  6. Две снимки за досието ( за ученици 8-12 клас)
  7. Сключен договор за обучение

Такси за обучение за учебната 2022 / 2023 г. за ЧСУ „Дружба“

Facebook
Twitter
LinkedIn