ПРИЕМ В ДГ – 3,4 ГОДИШНИ

Приемът се осъществява след проведена среща с родителите и детето. При приема на детето се изисква:

Молба заявление за записване;

Договор за обучение ДГ 3-4 годишни;

Анкетна карта;

Декларация за придружител;

– Копие от акт за раждане на детето;

– Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

– Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар за имунизационен статус на детето;

Списък на необходимите принадлежности;

Забележка:

 Допълнителни документи, които трябва да се предоставят при постъпване на детето в детската градина са:

– Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършени не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детската градина;

– Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпването на детето в детската градина;

– Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина;

При отсъствие на детето от ДГ за повече от 3 дни се представя медицинска бележка от личния лекар.

При отсъствие на детето от ДГ за повече от 10 дни се изисква чревно изследване  – лепенка и фекална проба.

ПРИЕМ В ПК – 5 – ГОДИШНИ

Приемът е чрез интервю с ученика и проверка на знанията му по:

– ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА ЗА – 5 – годишни

Интервюто и тестовият контрол се провеждат oт комисия за прием в състав: – зам. – директор, педагогически съветник и начален учител,  чрез предварително  записване на час на посочените телефони – тел: 02/ 934 55 55, GSM: 0894 466 699 или e-mail: sofia@drujba.org

Необходими документи за записване

– Молба-заявление за записване;

– Договор за обучение;

– Копие от акт за раждане на детето;

– Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

– Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар за имунизационен статус на детето;

Такса за обучение за учебната 2021 / 2022 г.за Детска градина “Дружба”

Година на записване 2021 – 2022Обща сумаПървоначална вноска (при записване)2. Вноска – от 1 -ви до 10-ти Септември3. Вноска – от 1 -ви до 15 -ти Декември
Детска градина – 3, 4 годишни800 лв./месец800 лева
Подготвителен клас – 5 годишни 4,250 €1,500 €1,400 €1,350 €

1.Таксата за обучение включва храна (закуска, плодова закуска, обяд и следобедна закуска), учебници и учебни помагала.

2. Горепосочените такси са валидни при записване :

*до 31.05.2021г. След тази дата могат да се запишат/презапишат деца само при наличие на свободни места в групите.

3. Обявените в таблицата такси са за новопъстъпващи ученици и не включват транспорт.

Транспорт:обща сумапри подписване на договордо 10 -ти Септемвридо 15 -ти Декември
3 – 4 годишни, ПК – 5 год. 1,100 €400 €400 €300 €
*само в една посока700 €300 €200 €200 €

*Децата от детската градина могат да ползват транспорт, само ако имат по- големи братя и сестри, които ги придружават в буса.

ОТСТЪПКИ:

I. При записване на второ дете от едно семейство – 10 %; трето детеи всяко следващо – 20%.

II. При заплащане на цялата сума за учебната година (при подписване на договора) се ползва 5 % отстъпка.

*Всички видове отстъпки се правят само от таксата за обучение.

Политика за бисквитките