Приемът се осъществява след проведена среща с родителите и детето. При приема на детето се изисква:

Молба заявление за записване;

Договор за обучение ДГ 3-4 годишни;

Анкетна карта;

Декларация за придружител;

– Копие от акт за раждане на детето;

– Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

– Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар за имунизационен статус на детето;

Списък на необходимите принадлежности;

Забележка:

 Допълнителни документи, които трябва да се предоставят при постъпване на детето в детската градина са:

– Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършени не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детската градина;

– Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпването на детето в детската градина;

– Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина;

При отсъствие на детето от ДГ за повече от 3 дни се представя медицинска бележка от личния лекар.

При отсъствие на детето от ДГ за повече от 10 дни се изисква чревно изследване  – лепенка и фекална проба.

Такса за обучение за учебната 2020 / 2021 г.за Детска градина „Дружба“

Година на записване 2020 – 2021Обща сумаПървоначална вноска (при записване)
Детска градина – 3, 4 годишни800 лв./месец800 лева

1.Таксата за обучение включва храна (закуска, плодова закуска, обяд и следобедна закуска), учебници и учебни помагала.

2.Горепосочените такси са валидни при записване до 31.05.2021.

3.Обявените в таблицата такси са за новопoстъпващи ученици и не включват транспорт.

Транспорт:обща сумапри подписване на договордо 10 -ти Септемвридо 15 -ти Декември
3 – 4 годишни 1,050 €400 €350 €300 €
* използване на транспорт сутрин във фиксиран час и след обяд избираемо в 15:10ч. или 16:30ч.1,200 €500 €400 €300 €
*само в една посока650 €250 €200 €200 €

*Децата от детската градина могат да ползват транспорт, само ако имат по- големи братя и сестри, които ги придружават в буса.

ОТСТЪПКИ:

I. При записване на второ дете от едно семейство – 10 %;трето дете и всяко следващо – 20%.

II. При заплащане на цялата сума за учебната година (при подписване на договора) се ползва 5 % отстъпка.

*Всички видове отстъпки се правят само от таксата за обучение.

Политика за бисквитките