ПРИЕМ В ДГ – 3,4 ГОДИШНИ

Приемът се осъществява след проведена среща с родителите и детето. При приема на детето се изисква:

Молба заявление за записване;

Договор за обучение ДГ 3-4 годишни;

Анкетна карта;

Декларация за придружител;

– Копие от акт за раждане на детето;

– Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

– Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар за имунизационен статус на детето;

Списък на необходимите принадлежности;

Забележка:

 Допълнителни документи, които трябва да се предоставят при постъпване на детето в детската градина са:

– Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършени не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детската градина;

– Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпването на детето в детската градина;

– Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина;

При отсъствие на детето от ДГ за повече от 3 дни се представя медицинска бележка от личния лекар.

При отсъствие на детето от ДГ за повече от 10 дни се изисква чревно изследване  – лепенка и фекална проба.

Такса за обучение за учебната 2021 / 2022 г.за Детска градина “Дружба”

Година на записване 2021 – 2022Обща сумаПървоначална вноска (при записване)2. Вноска – от 1 -ви до 10-ти Септември3. Вноска – от 1 -ви до 15 -ти Декември
Детска градина – 3, 4 годишни800 лв./месец800 лева

1.Таксата за обучение включва храна (закуска, плодова закуска, обяд и следобедна закуска), учебници и учебни помагала.

2. Горепосочените такси са валидни при записване :

*до 31.05.2021г. След тази дата могат да се запишат/презапишат деца само при наличие на свободни места в групите.

3. Обявените в таблицата такси са за новопъстъпващи ученици и не включват транспорт.

Транспорт:обща сумапри подписване на договордо 10 -ти Септемвридо 15 -ти Декември
3 – 4 годишни1,100 €400 €400 €300 €
*само в една посока700 €300 €200 €200 €

*Децата от детската градина могат да ползват транспорт, само ако имат по- големи братя и сестри, които ги придружават в буса.

ОТСТЪПКИ:

I. При записване на второ дете от едно семейство – 10 %; трето детеи всяко следващо – 20%.

II. При заплащане на цялата сума за учебната година (при подписване на договора) се ползва 5 % отстъпка.

*Всички видове отстъпки се правят само от таксата за обучение.

ПРИЕМ В ПГ – 5 – ГОДИШНИ

Приемът е чрез интервю с ученика и проверка на знанията му по:

– ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА ЗА – 5 – годишни

Интервюто и тестовият контрол се провеждат oт комисия за прием в състав: – зам. – директор, педагогически съветник и начален учител,  чрез предварително  записване на час на посочените телефони – тел: 02/ 934 55 55, GSM: 0894 466 995 или e-mail: sofia@drujba.org

Необходими документи за записване

– Молба-заявление за записване;

– Договор за обучение;

– Копие от акт за раждане на детето;

– Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

– Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар за имунизационен статус на детето;

ПРИЕМ В ПГ – 6 – ГОДИШНИ

Приемът е чрез интервю с ученика и проверка на знанията му по:

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА ЗА – 6- годишни

Интервюто и тестовият контрол се провеждат oт комисия за прием в състав: – зам. – директор, педагогически съветник и начален учител,  чрез предварително  записване на час на посочените телефони – тел: 02/ 934 55 55, GSM: 0894 466 995 или e-mail: sofia@drujba.org

Необходими документи за записване в ПГ – 6 годишни

– Молба-заявление за записване;

– Договор за обучение;

– Копие от акт за раждане на детето;

– Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

– Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар за имунизационен статус на детето;

Такси за обучение за учебната 2021 / 2022 г. за ЧСУ “Дружба” – подготвителен клас – 5 и 6 годишни

Година на записване
2021 – 2022
Обща сумаПървоначална вноска (при записване)2. Вноска – от 1 -ви до 10-ти Септември3. Вноска – от 1 -ви до 15 -ти Декември
Подготвителен клас –
5 и 6 годишни 
4,250 €1,500 €1,400 €1,350 €

1. При разсрочено плащане на повече от 3 вноски, таксата се увеличава с 5 %.

2. Горепосочените такси са валидни при записване :

*в п.к. – 5 годишни – до 31.03.2021г.;

*в п.к. – 6 годишни – до 31.05.2021г.;

*След посочените по – горе дати може да се запишат/презапишат ученици само при наличие на свободни места в паралелките, като таксата за обучение се увеличава с 500 евро

3. Таксата за настоящи ученици, които не преминават в по-горен етап на обучение се увеличава с 400 евро.

Храната, която се дава на учениците от подготвителните класове е подарък от училището и не е включена в таксата за обучение.

Учебниците и учебните помагала СА ВКЛЮЧЕНИ в таксата за обучение.

4. Обявената в таблицата такса е за новопъстъпващи ученици и не включва транспорт.

Транспорт:обща сумапри подписване на договордо 10 -ти Септемвридо 15 -ти Декември
* п.к. – 3 клас вкл. 1,100 €400 €400 €300 €
*само в една посока700 €300 €200 €200 €

ОТСТЪПКИ:

I. При записване на второ дете от едно семейство – 10 %;трето детеи всяко следващо – 20%.

II.При преминаване на ученик в по – горен етап на обучение – 10 % .( I етап: Предучилищен клас 5 – 6 годишни, II етап 1 – 4 клас, III етап 5 – 7 клас, IV етап 8 – 12 клас)

III. При заплащане на цялата сума при записване ( подписване на договора) се ползва 5 % отстъпка.

При заплащане на цялата такса до края на месец февруари се ползва 10% отстъпка, вместо 5 % .

*Всички видове отстъпки се правят само от таксата за обучение.

Политика за бисквитките