Ръководството на ЧСУ „Дружба“ – София проведе среща с училищното настоятелство. Това е първата подобна среща и е част от новата стратегия за все по-задълбочена и интерактивна комуникация между родители, учители и училищно ръководство.

По време на срещата бяха избрани представители на началните класове, прогимназиален и гимназиален етап. Те бяха определени след съгласуване между родителите от училищното настоятелство. По време на срещата беше решено ролята на представителите да бъде да се провеждат месечни срещи с училищното ръководство, където да се дискутират важни теми, належащи проблеми и бъдещи активни дейности на учениците и на училището. Представител на училищното настоятелство в началните класове е Марина Попова, за прогимназиален етап е Моника Златанова, а Светла Гоцова ще отстоява интересите на родител и ученици за гимназиален етап.

Срещата започна с кратка реч на управителя на училища „Дружба“ Билан Манушев, който каза, че идеята за провеждането на събитието е била още от миналата година и заяви, че се радва, че тя най-после е осъществена.

Директорът на ЧСУ „Дружба“ Светла Стефанова изрази благодарност към родителите от училищното настоятелство, които излъчиха свои представители за събитието. Тя каза, че целта на първата срещата е опознавателна и че идеята е с помощта на всички ЧСУ „Дружба“ – София да се превърне в едно още по-добро място за обучение на учениците и че това трябва да стане с общите усилия на всички – родители, ученици, преподаватели и училищно ръководство.

Приветсвие към родителите отправи и изпълнителният директор на учиището Фарук Ердуран. Той изрази благодарност към родителите и техните деца и заяви, че е важно да има все по-задълбочена и интерактивна комуникация между ученици, родители, училищно настоятелство, учители и ръководство на училището.

Изпълнителният директор представи и проучване за училището, като помоли всеки един от родителите да опишат училището с няколко думи.

Всеки родител може да се включи в проучването тук.

Всеки един от родителите на училищното настоятелство се представи на срещата и каза защо е избрал да запише своите деца в ЧСУ „Дружба“. Всички родители заявиха, че са доволни от училището и приветсваха възможността да участват в един по-задълбочен комуникационен процес.