Такса за обучение за учебната 2021 / 2022 г. за Детска градина “Дружба”

Година на записване 2021 – 2022Обща сумаПървоначална вноска (при записване)2. Вноска – от 1 -ви до 10-ти Септември3. Вноска – от 1 -ви до 15 -ти Декември
Детска градина – 3, 4 годишни800 лв./месец800 лева

1. Таксата за обучение включва храна (закуска, плодова закуска, обяд и следобедна закуска), учебници и учебни помагала.

2. Горепосочените такси са валидни при записване :

* до 31.03.2021г. След тази дата могат да се запишат/презапишат деца само при наличие на свободни места в групите.

3. Обявените в таблицата такси са за новопъстъпващи ученици и не включват транспорт.

Транспорт:обща сумапри подписване на договордо 10 -ти Септемвридо 15 -ти Декември
3 – 4 годишни, ПК – 5 год. 1,100 €400 €400 €300 €
*само в една посока700 €300 €200 €200 €

*Децата от детската градина могат да ползват транспорт, само ако имат по- големи братя и сестри, които ги придружават в буса.

ОТСТЪПКИ:

I. При записване на второ дете от едно семейство – 10 %;трето детеи всяко следващо – 20%.

II. При заплащане на цялата сума за учебната година (при подписване на договора) се ползва 5 % отстъпка.

*Всички видове отстъпки се правят само от таксата за обучение.

Такси за обучение за учебната 2021 / 2022 г. за ЧСУ “Дружба” – подготвителен клас – 5 и 6 годишни

Година на записване
2021 – 2022
Обща сумаПървоначална вноска (при записване)2. Вноска – от 1 -ви до 10-ти Септември3. Вноска – от 1 -ви до 15 -ти Декември
Подготвителен клас –
5 и 6 годишни 
4,250 €1,500 €1,400 €1,350 €

1. При разсрочено плащане на повече от 3 вноски, таксата се увеличава с 5 %.

2. Горепосочените такси са валидни при записване :

*в п.к. – 5 годишни – до 31.03.2021г.;

*в п.к. – 6 годишни – до 31.05.2021г.;

*След посочените по – горе дати може да се запишат/презапишат ученици само при наличие на свободни места в паралелките, като таксата за обучение се увеличава с 500 евро

3. Таксата за настоящи ученици, които не преминават в по-горен етап на обучение се увеличава с 400 евро.

Храната, която се дава на учениците от подготвителните класове е подарък от училището и не е включена в таксата за обучение.

Учебниците и учебните помагала СА ВКЛЮЧЕНИ в таксата за обучение.

4. Обявената в таблицата такса е за новопъстъпващи ученици и не включва транспорт.

Транспорт:обща сумапри подписване на договордо 10 -ти Септемвридо 15 -ти Декември
* п.к. – 3 клас вкл. 1,100 €400 €400 €300 €
*само в една посока700 €300 €200 €200 €

ОТСТЪПКИ:

I. При записване на второ дете от едно семейство – 10 %;трето детеи всяко следващо – 20%.

II.При преминаване на ученик в по – горен етап на обучение – 10 % .( I етап: Предучилищен клас 5 – 6 годишни, II етап 1 – 4 клас, III етап 5 – 7 клас, IV етап 8 – 12 клас)

III. При заплащане на цялата сума при записване ( подписване на договора) се ползва 5 % отстъпка.

При заплащане на цялата такса до края на месец февруари се ползва 10% отстъпка, вместо 5 % .

*Всички видове отстъпки се правят само от таксата за обучение.

Такси за обучение за учебната 2021 / 2022 г. за ЧСУ “Дружба” от 1 до 4 клас

Година на записване 2021 – 2022Обща сумаПървоначална вноска (при записване)2. Вноска – от 1 -ви до 10-ти Септември3. Вноска – от 1 -ви до 15 -ти Декември
Начален етап – 
1 – 4 клас 
4,250 €1,500 €1,400 €1,350 €

1. При разсрочено плащане на повече от 3 вноски, таксата се увеличава с 5 %.

2. Горепосочените такси са валидни при записване :

*в 1 клас – до 31.03.2021г.;

*във всички останали класове – до 31.05.2021г.;

*След посочените по – горе дати може да се запишат/презапишат ученици само при наличие на свободни места в паралелките, като таксата за обучение се увеличава с 500 евро.

3. Обявените в таблицата такси са за новопъстъпващи ученици и не включват храна и транспорт. Учебниците са включени в таксата.

4. Таксата за настоящи ученици, които не преминават в по – горен етап се увеличава с 400 € и не включва транспорт и храна. Учебниците СА ВКЛЮЧЕНИ в таксата . Срокът за презаписване е до 31.05.2021г.

Храназакуска –     3,00 лв.с ДДС обяд –  4,80 лв.с ДДС Начин на плащане
За учениците от 1  до 4 клас Предвидена  по седмично меню закуска и топла напитка (чай, мляко) супа, основно, салата, десерт/ плод и хляб  предварително за седмица, месец или срок в брой или по банков път
* АГРАНДЕ ФУУД ЕООД IBAN BG84UBBS 8002 1069 2202 40
Транспорт:обща сумапри подписване на договордо 10 -ти Септемвридо 15 -ти Декември
* п.к. – 3 клас вкл. 1,100 €400 €400 €300 €
* 4 – 6 клас вкл.1,150 €450 €400 €300 €
*само в една посока700 €300 €200 €200 €

5. Следобедна занималния от 15:30ч. до 18:30ч. – 720€ (360€ за един срок)

ОТСТЪПКИ:

I. При записване на второ дете от едно семейство – 10 %;трето детеи всяко следващо – 20%.

II.При преминаване на ученик в по – горен етап на обучение – 10 % .( I етап: Предучилищен клас 5 – 6 годишни, II етап 1 – 4 клас, III етап 5 – 7 клас, IV етап 8 – 12 клас)

III. За постигнати високи резултати на състезания и разработки на национално ниво, както и спортни постижения – по преценка на ръководството на училището, в зависимост от резултата.

IV. При заплащане на цялата сума при записване ( подписване на договора) се ползва 5 % отстъпка.

При заплащане на цялата такса до края на месец февруари се ползва 10% отстъпка, вместо 5 % .

*Всички видове отстъпки се правят само от таксата за обучение.

Такси за обучение за учебната 2021 / 2022 г. за ЧСУ “Дружба” – 5 – 12 клас

Година на записване 2021 – 2022Обща сумаПървоначал-на вноска (при записване)2. Вноска – от 1 -ви до 10-ти септември3. Вноска – от 1 -ви до 15 -ти декември
Прогимназиален етап –  5 – 7 клас 4,250 €1,500 €1,400 €1,350 €
Гимназиален етап –  8 – 12 клас4,250 €1,500 €1,400 €1,350 €

1. При разсрочено плащане на повече от 3 вноски, таксата се увеличава с 5 %.

2. Горепосочените такси са валидни при записване :

*в 5 клас – до 30.04.2021г.;

*във всички останали класове – до 31.05.2021г.;

3. Обявените в таблицата такси са за новопъстъпващи ученици и не включват транспорт, пансион и храна. Включват учебници.

4. Таксата за настоящи ученици, които не преминават в по – горен етап се увеличава с 400 € и не включва транспорт, пансион и храна. Учебниците СА ВКЛЮЧЕНИ в таксата . Срокът за презаписване е до 31.05.2021г.

5. След посочените по – горе дати може да се запишат/презапишат ученици само при наличие на свободни места в паралелките, като таксата за обучение се увеличава с 500 евро.

Транспорт:обща сумапри подписване на договордо 10 -ти Септемвридо 15 -ти Декември
*4 – 6 клас вкл.1,150 €450 €400 €300 €
* 7 – 12 клас вкл.1,200 €500 €400 €300 €
*само в една посока700 €300 €200 €200 €
 Пансионобща сумапри подписване на договордо 10 -ти Септемвридо 15 -ти Декември
Пансион (8 – 12 клас)600 €200 €200 €200 €

Храна: за учениците от 5 до 12 клас – избор на ястия от менюто за деня – стойността на избора се заплаща в брой или с карта на ПОС терминал.

ОТСТЪПКИ:

I. При записване на второ дете от едно семейство – 10 %;трето детеи всяко следващо – 20%.

II.При преминаване на ученик в по – горен етап на обучение – 10 % .( I етап: Предучилищен клас 5 – 6 годишни, II етап 1 – 4 клас, III етап 5 – 7 клас, IV етап 8 – 12 клас)

III. За постигнати високи резултати на Национално външно оценяване след 7. клас, класиране на олимпиади, състезания и разработки на национално ниво, както и спортни постижения – по преценка на ръководството на училището, в зависимост от резултата.

IV. При заплащане на цялата сума при записване ( подписване на договора) се ползва 5 % отстъпка.

При заплащане на цялата такса до края на месец февруари се ползва 10% отстъпка, вместо 5 % .

*Всички видове отстъпки се правят само от таксата за обучение.

ЧСУ “Дружба” – София

IBAN: BG 87UBBS80021047752340

BIC: UBBSBGSF

БАНКА: ОББ

Политика за бисквитките