Срещите с проф. д-р Радка Кънева и други млади учени се оказаха изключително интереси за  учениците от профилирана подготовка по биология от 11. и 12. клас по време на  Европейската нощ на учените. Тя беше организирана от Центъра по молекулна медицина към Медицински университет – София.

Учениците се запознаха от първо лице с проекта “Геномът на Европа”, научиха повече за  персонализираната медицина, лабораториите по геномика, следващо поколение секвениране на ДНК и микрочипов анализ. Участваха в генетична викторина и демонстрираха отлични знания, за което бяха наградени.

По време на Софийския фестивал на науката посетиха интересни събития, изслушаха интервюто на Борислав Лазаров с двама от най- успелите физици  в науката – проф. д-р Ана Пройкова и проф. д-р Леандър Литов  с техните вдъхновяващи разкази за избора на професия.

 Водени от техния преподавател по биология и здравно образование – отдадена на професията си и учениците, г-жа Емел Манушева, те се запознаха се редица  технологични новости, свързани с  виртуална реалност, изкуствена утроба, роботи и насекоми в служба на човек.