Back
student council group photo - Copy

Ученически парламент

Ученическият парламент в ЧСУ „Дружба“ е изграден от представители на всички паралелки от 7 до 11 клас. В него ние имаме  свободата да  организираме самостоятелно интересни за нас дейности . Това ни дава възможност да  развием социалните си умения, работата в екип, лидерските си качества и най-важно – личната отговорност.

С активната подкрепа на учителите и ръководството на нашето училище се превръщаме в движеща част от образователният процес и система. Самоуправлението ни  води до осъзнаване на принципите и правилата  в нашето малко общество и ни прави будни към промените. Парламента стимулира самоинициативността на учениците. Прави ги гъвкави и готови за живота след училище.

През годините нашият парламент реализира много интересни и значими дейности. И за тази учебна година сме си поставили амбициозни цели, които да превърнат училището ни в привлекателно място за изява и развитие, в среда с творчески дух и заряд, сътрудничество и взаимопомощ.

 

Плана ни за учебната година включва следните мероприятия:

  • Отбелязване на Деня на толерантността ( 16.11.2022) В този ден ще представим богатството, многообразието и ценността на различните култури. „ Фестивал на културите“
  • Организиране на коледно тържество/викторина/коледен базар.
  • Дейности свързани с Международния ден на думата „Благодаря“ (11. Януари)
  • Ден на спонтанните актове на доброта / дискусия (17. февруари )
  • Баба Марта/ 3 март
  • Международен ден на Земята ( 22. април )
  • Ден на Европа/ученическо самоуправление ( 09. май )
  • Както и организиране на дебати по актуални проблеми, лекции и беседи по здравни проблеми в прогимназиален етап, семинари с партньорски училища, създаване на училищен вестник към сайта на училището

Заедно с нашите родители, учителите и ръководство си партнираме в дух на толерантност за да  научим себе си и всички ученици от ЧСУ „ Дружба“  да вземат решения и поемат отговорности, да отстояват и защитават своите права, да зачитат същите на другите, да развиват творческия си потенциал, да проявяват емпатия, толерантност, взаимопомощ и сътрудничество.