На двудневно посещение в ЧСУ „Дружба“, ръководителите на 15 държавни и 1  частно училища от Македония обсъдиха принципите и възможностите за диалог в рамките на неформални и формални обучителни дейности.  

На първата по рода си среща,  представителите от училищата от съседна Македония, заедно с ръководството на ЧСУ „Дружба“, очертаха образователната траектория. Тя обхваща  подготовката, внедряване и участие в дейности, свързани с развитието на образователния  ученически потенциал, обмен на  иновации и добри практики.