ЧСУ „ДРУЖБА“ – София организира конкурс „Добродетелите в нас“. Идеята на надпреварата е учениците от първи до четвърти клас да представят своя рисунка на петте добродетели – трудолюбие, уважение, честност, търпение и прошка.  

Всеки ученик може да нарисува един добродетел,  общо пет поотделно или самостоятелно.

Рисунките ще се събират до 05.12.2022 година. Специално жури за конкурса ще прегледа материалите.

Най-добрите художествени произведения ще бъдат изложени на видимо място в училището.

Инициативата е част от новия проект за иновативно училище на ЧСУ „Дружба“ – София за изграждане на характер и развитие на личността.