Състезание по български език и литература и  математика за 4. клас

РЕГЛАМЕНТ

 • Състезанието ще се проведе на 19.03.2022 г., от 10:00 часа.
 • Могат да участват ученици от цялата  страна, които през настоящата 2021/2022 учебна година са в 4.клас.
 • Изпитът ще се проведе само в присъствена форма,  като са създадени условия за обезпечаване сигурността и здравето на участниците.
 • Тестовите задачи ще са върху материала, изучаван в  4. клас.
 • Състезанието ще включва:

-БЕЛ: 15 тестови въпроса с 4 избираеми отговора, 4 въпроса с отворен отговор и 1 задание за  съчиняване на текст. Времето за този раздел е 45 минути за общо 20 въпроса.

-МАТЕМАТИКА: 15 тестови задачи с 4 избираеми отговора и 5 задачи със свободен отговор. Времето за този раздел е 45 минути за общо 20 задачи.

 • Общо време за решаване на теста – 90 минути.
 • Според сложността на въпроса щe се дават определен брой точки за всеки верен отговор.
 • В случай, че двама или повече състезатели получат еднакъв брой точки и се класират на едно и също място, наградата получава този състезател, който е най-малък по възраст.
 • Обявяване на резултатите – 24.03.2022 г., до 17:00 ч.
 • Награждаване: 26.03.2022 г., от 10:00 ч.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

гр. София: Училищен комплекс „Дружба”, адрес: ж.к. „Обеля” 2, ул. ”106”, No 3.

гр. Пловдив: ЧСУ Дружба, адрес: бул. Руски, No 18.

НАГРАДИ: Ваучер от Технополис:

 • I МЯСТО: 150 лв.  
 • II МЯСТО: 100 лв.
 • III МЯСТО: 70 лв.
 • IV МЯСТО: 50 лв.
 • V МЯСТО: 40 лв.
 • от VI до X МЯСТО – 20 лв.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Само онлайн, на адрес: Регистрация за участие в 4_Drujba

За повече информация

За да се запише  участник, е необходимо:

 • трите имена на детето;
 • името на училището, в което учи детето;
 • телефон за обратна връзка;
 • имейл адрес;

        КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ – 17.03.2022 г.