План за организация на образователния процес в ЧСУ „Дружба“ – София за осигуряване на безопасна училищна среда в условията на Covid-19