Регламент

 • КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА? 3., 4., 5., 6., 7.  и 8. клас    
 •  САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ В ЕКИП ОТ ДВАМА УЧЕНИЦИ ЗА КАТЕГОРИЯ МЛАДИ УЧЕНИ’’ И САМОСТОЯТЕЛНО ЗА КАТЕГОРИЯ  МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ’’
 • КАКВА Е ЦЕЛТА? ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ПРИРОДНИТЕ  И СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ
 • ЕЗИК: български или английски  – за училищен кръг и английски – за международен кръг
 • УЧИЛИЩЕН ФИНАЛ : 27.01.2022
 • КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОЕКТИТЕ ЗА УЧИЛИЩЕН КРЪГ: 24.01.2022
 • ПРЕДСТАВЯНЕ ПРЕД УЧИЛИЩНО ЖУРИ: 27.01.2022
 • ОЦЕНЯВАНЕ: Проектите на учениците ще бъдат оценявани в собствените им възрастови групи от специално УЧИЛИЩНО ЖУРИ за категорията и от МЕЖДУНАРОДНО ЖУРИ ЗА ГОЛЕМИЯ ФИНАЛ.
 • НАГРАЖДАВАНЕ УЧИЛИЩЕН КРЪГ: Началото на месец февруари 2022
 • Първо място: ваучер от книжарница Orange на стойност 60 лв,  златен медал
 • Второ място: ваучер от книжарница Orange на стойност 40 лв, сребърен медал
 • Трето място: ваучер от книжарница Orange на стойност 20 лв, бронзов медал
  (Наградите са за всеки един ученик, ако се участва в група от двама.)

Всички участници ще получат сертификат за участие.

Линк за регистрация


I. КАТЕГОРИИ:

 1. КАТЕГОРИЯ МЛАДИ УЧЕНИ’’ (KЛАСОВЕ – 3., 4., 5., 6., 7., 8.) ОФИЦИАЛЕН САЙТ –  https://firstep.ro/competition/little
 2. Интересувате се от природни науки, опити, експерименти, научни изследвания – подгответе вашия проект и го представете пред специално жури.
 3. Не е необходимо да откривате или измисляте нещо ново или оригинално.
 4. Може да изберете демонстрация от линкове, дадени по-долу или от всеки друг източник.
 5. Може да потърсите помощта на ръководител – учител, родител, учен или други специалисти

We are teachers

Science buddies

Например една демонстрация за обяснение на понятия в уроците по природни науки като сили, енергия, атмосфера, растения, сетива, химикали и т.н. или за отговор на въпроси като защо имаме 2 очи, защо снегът е бял или защо дъждът пада на капки, вместо да блика и т.н., могат да бъдат намерени от ресурсите.

Задачата на младите учени е да демонстрират своя научен казус, да обяснят всяка концепция, свързана с него, и да го представят по научен начин във firSTep.

 • Указания за работа:
 • Демонстрация  – експеримент, презентация (demonstration,explain the concept in a scientific way)
 • Ще обясни концепцията по научен начин пред жури с помощта на предварително подготвено табло (a display board)
 • Научна статия (a research paper )

Линк, полезен за създаване на табло и научна статия https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/science-fair


 • 2. КАТЕГОРИЯ МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ’’ (КЛАСОВЕ 5., 6., 7., 8 .) ОФИЦИАЛЕН САЙТ  – https://firstep.ro/competition/social
 • Интересувате се от история, география, български език и литература, английски език, чужди езици
 • Не е необходимо да откривате или измисляте нещо ново или оригинално.
 • Вашите учители ще ви дадат подробна информация за състезанието и примерни идеи за проекти.
 • Трябва да преставите социален проблем и идея за неговото решаване като презентация PowerPoint или Prezi, както и табло за училищния кръг
 • Може да направете проучване в интернет, научна литература,снимков материал.
 • Може да потърсите помощта на ръководител – учител, родител, учен или други специалисти.
 • Някои идеи: храна за размисъл, мечтатели на бъдещето, строители на мира и др.

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТАБЛО

 • Размер: 70 см / 100 см (стандартен картон от книжарница)
 • Дизайн – по избор
 • ЦЕЛ – НАУЧЕН КАЗУС, ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ ПОСТАВЕН ВЪПРОС
 • Експеримент:  нужни материали, начин провеждане, очаквани цели
 • Снимков материал – какво наблюдавахме или илюстрира поставена тема
 • Заключение – отговор на поставения научен КАЗУС, чрез научни данни и доказателства
 • Име на авторите: долен десен ъгъл
 • повече информация за това как да подготвите табло и изследователска работа можете да намерите тук. https://www.thoughtco.com/make-a-science-fair-poster-or-display-609071

III. УЧИЛИЩЕН КРЪГ

 • УЧАСТНИЦИ: 3., 4., 5., 6., 7.  и 8. клас. САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ В ЕКИП ОТ ДВАМА УЧЕНИЦИ ЗА КАТЕГОРИЯ МЛАДИ УЧЕНИ’’ И САМОСТОЯТЕЛНО ЗА КАТЕГОРИЯ  МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ’’
 • КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: 14.01.2022 Г.
 • ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 27.01.2022 Г.
 • ВРЕМЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ:  Всеки проект  ще разполага с време от 10 минути, за да бъде представен пред училищното жури
 • УЧИЛИЩНО ЖУРИ: Учители по природни и социлани науки. Журито има право да задава въпроси по проектите.

IV. МЕЖДУНАРОДЕН ФИНАЛ: Най – добрите прокти ще се явят на международен финал пред международно жури като подготвят видео на английски език.

Информация за изискването за ВИДЕО (2-4 мин) за международния финал може да получите на този линк https://firstep.ro/competition/little

 1. ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ВИДЕОТО 2-4 МИН
 2. ЕЗИК – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 3. ПЪРВИТЕ 10 СЕКУНДИ ОТ ВИДЕОТО – ИМЕ И СНИМКА НА УЧИЛИЩЕТО
 4. ПРЕДСТАВЕНЕ НА УЧЕНИКА – ПО ВРЕМЕ НА ЗАСНЕМАНЕ НА ВИДЕОТО УЧЕНИКЪТ Е С УЧИЛИЩНА УНИФОРМА
 5. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА С ПОМОЩТА НА АУДИО – ВИЗУАЛНИ МАТЕРИАЛИ В РАМКИТЕ ОТ 2 ДО 4 МИНУТИ – ЗАГЛАВИЕ, ЦЕЛ, МЕТОДИ, РЕЗУЛТАТИ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗВОДИ
 6. ДЕМОНСТРИРАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТА ИЛИ ПРОЕКТА
 7. ВИДЕОТО ТРЯБВА ДА СЕ СПОДЕЛИ В  YouTube (not publicly available) ДО 05.02.2022.
 8. УЧЕНИКЪТ МОЖЕ ДА НАПРАВИ СВОЯТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕД БАНЕР, ТАБЛО ИЛИ В УЧИЛИЩЕ
 9. В КРАЯ НА ВИДЕОТО (ПОСЛЕДНИТЕ 5 СЕКУНДИ) ВКЛЮЧЕТЕ ЛОГОТО НА УЧИЛИЩЕТО И ТЕКСТ “firSTep 2022 Project Competition”
 10. НАГРАДИ – МЕДАЛИ, ГРАМОТИ И ПАРИЧНИ НАГРАДИ
 • The video should start with the title of the project.
 • Please begin with introducing yourself and your school.
 • Explain the project title, purpose, methods, results and conclusion with audio-visual materials in a time interval of minimum 2 min. and maximum 4 min.
 • Demonstrate your experiment or how the project works – if it applies.
 • Make sure you wear the school uniform or you comply with the dress code of your school. Upload your video on YouTube which can be listed only, not publicly available.
 • Include the logo of your school and the text “firSTep 2022 Project Competition” during the last 5 seconds of your video.

Digital Portfolio Template: https://sites.google.com/isb.ro/firstepportfolio/home

Линк за регистрация

Projects from Firstep 2021-Examples

Project sample research paper

Web
Политика за бисквитките