УЧЕНИЦИ ОТ ЧСУ „ДРУЖБА“ – СОФИЯ ПОСЕТИХА ПОЛША, ПО ПРОЕКТ ЕЗРАЗЪМ+

Ученици от ЧСУ „Дружба“ – София участваха в транснационална работна среща по програма Еразъм+. Делегацията посети Величка, Полша по проект „Да построим мост между Европейските народи“ , Договор №2018-1-IT02-KA229-048177_2. Заедно с партньорите от Полша, Испания, Италия Португалия учениците се запознаха със забележителностите на гр. Величка, посетиха солната мина във Величка, разгледаха старата част на гр. Краков с екскурзовод, както и Еврейския квартал, посетиха  мостовете в гр. Краков. Учениците представиха презентации за страната, училището си и мостовете в техните градове. Учителите представиха презентации, свързани с образователната система на страните-партньори. Всички партньори участваха с проекти на лого на проекта и след гласуване, предложението на България беше избрано за лого на проекта. Учениците се върнаха обогатени и с нови знания и приятелства.

Политика за бисквитките