ПРОЕКТ „ДА ПОСТРОИМ МОСТ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАРОДИ“ – РАБОТНА СРЕЩА В ГРАД БАДАХОЗ, ИСПАНИЯ

През учебната 2019/2020 година се проведе третата среща по проект „Да построим мост между Европейските народи“ по програма „Еразъм+“, финансирана от Европейския съюз – от 21 до 25 октомври. Партньорите се срещнаха в град Бадахоз, Испания. Българските ученици представиха презентация на тема „Метафорични мостове“, а учителите показаха презентации за насилието в училище. Цялата група беше сърдечно посрещната в кметството в град Бадахоз. Разгледахме забележителностите на гр. Бадахоз, посетихме Мерида и мостовете. Учениците участваха в уъркшоп, където излъчваха свои радио и телевизионни програми.

Политика за бисквитките