Учениците от профила по природни науки се срещнаха лице в лице с науката

Срещите с проф. д-р Радка Кънева и други млади учени се оказаха изключително интереси за  учениците от профилирана подготовка по биология от 11. и 12. клас по време на  Европейската нощ на учените. Тя беше организирана от Центъра по молекулна медицина към Медицински университет – София. Учениците се запознаха от първо лице с проекта “Геномът […]