Валентин Първанов и Душко Душков получиха плакети за основен принос в основаването и изграждането на ЧСУ „ДРУЖБА“ – София

Управителят на ЧСУ „ДРУЖБА“ – София Билан Манушев връчи плакети на Валентин Първанов и на Душко Душков за техния основен принос за основаването и развитието на училището. Те посетиха и разгледаха ЧСУ „ДРУЖБА“ – София, запознаха се с богатата материална база и многобройните нововъведения, направени през годините. Приносът на Валентин Първанов и Душко Душков е […]