Back

ЧСУ “ДРУЖБА” – София въвежда промени в програмата за обучение за своите ученици.

Паралелно с прилагане на учебните програми, утвърдени от МОН, и покриване на държавните образователни изисквания, учениците от 1-ви до 12-ти клас ще бъдат обучавани и по Международните учебни програми на Cambridge.

В Началното училище това обучение ще се осъществява в часовете по английски език и в някои от часовете за самоподготовка, в прогимназиален етап – в часовете по английски език и в гимназиален етап – в часовете по английски език, математика, информационни технологии и природни науки.

Започвайки от учебната 2023-2024 година, ние ще обогатим училищната си програма в 9 клас с IGCSE (Международен общ сертификат за Средно образование). Учебните дни ще бъдат удължени, за да подготвим нашите ученици за следните предмети: английски, математика, физика, химия, биология и Информационни технологии. В края на 10 клас учениците, които желаят, ще полагат изпити по отделни предмети.

Успешно положените IGCSE изпити са признати от водещи университети и работодатели в целия свят и служат като международен паспорт към напредъка и успеха. Учениците, които са преминали обучението по IGCSE, продължават обучението си във втори гимназиален етап по академичната програма A-LEVEL(Advanced level). Успешното полагане на изпитите A-LEVEL, в края на двугодишното обучение, е условие за прием в най-престижните университети в света.