“Човек облича не тялото си, а душата.”

В училище сме с униформа,
защото:
– Така се чувстваме равнопоставени
– Фокусът е върху нашите знания
– Тя ни прави по – отговорни и дисциплинирани
– Създава усет за това къде и какво да носим
– Спестява ценно време при подготовка за училище.

ЗАЕДНО СМЕ ЕДИН ОТБОР – ЕДНО ГОЛЯМО СЕМЕЙСТВО!