Back
ДНЕВЕН РЕЖИМ 

1 ЧАС 8:20 – 9:00
МЕЖДУЧАСИЕ
2 ЧАС 09:20 – 10:00
3 ЧАС 10:10 – 10:50
4 ЧАС 11:00 – 11:40
5 ЧАС 11:50 – 12:30
ОБЯД
6 ЧАС 13:00 – 13:40
7 ЧАС 13:50 – 14:30

Петък – учебните занятия приключват след 6 – ти учебен час

Децата учат най-добре, когато са активни участници в това, което учат
 
Чуждоезиково обучение в ЧСУ “ Дружба”

✓ Специализирани кабинети
✓ Висококвалифицирани преподаватели
✓ Засилено обучение по английски език от ранна възраст
✓ Първи чужд език-английски език
✓ Втори чужд език-немски, испански и турски език, като вторият чужд език като ИУЧ се изучава от 5. клас
✓ Извънучилищен клуб по втори чужд език от 3.клас
✓ Профил “Чужди езици” от 8. клас
✓ Предметите математика, информатика и информационни технологии се изучават на английски език от 8.клас
✓ Предметите физика и астрономия, химия и ООС, биология и ЗО се изучават на английски език в 9. и 10. клас
✓ Подготовка за олимпиади, състезания и конкурси
✓ Седмици на чуждите езици
✓ Чуждоезикови лагери и екскурзии
✓ Checkpoints/Cambridge еxams

Facebook
Twitter
LinkedIn