Back
Люба Димитрова Директор на ЧДГ „ДРУЖБА“

Люба Димитрова е директор на ЧДГ „ДРУЖБА“ – София. Тя заема длъжността „директор“ на детската градина от месец ноември 2021 г. Тя е дългогодишен служител на ЧСУ „ДРУЖБА“ – София, като първоначално се грижи за деца и ученици в следобедната занималня, а след това е учител и класен ръководител в начален етап на основната образователна степен. Няколко години ръководи заниманията на клуб „Математика за умници, хитри като лисици“ – за деца от 5 до 8 години. 

В миналото е работила в частна компания, в която е извършвала презентационни, административни и организационни дейности и в Българска академия на науките.

Завършила е магистърска степен в специалност Българска филология, а по-късно и още две магистратури – по Начална педагогика и Предучилищна педагогика. През 2019 г. защитава докторска степен по педагогика в СУ „Свети Климент Охридски“.

Владее английски език, използва руски език.

Най-напред ЧСУ „ДРУЖБА“ – София и ЧДГ „Дружба“ стават част от личния й живот – като майка на деца и ученици в тези учебни заведения. Погледът към образователната система от позицията на родител е незаменим коректив. През годините, от ръководството и колегите си, получава неустоима комбинация от предизвикателства и подкрепа за преодоляването им, от родителите – активност и добронамереност, а от децата – обич и добро настроение.