Back

Всеки клас в нашето начално училище, като част от своето Пътешествие за обучение на характер, ще завърши пет проекта за обогатяване, за да демонстрира и приложи израстването на личния си характер в редица практически ситуации – „Да живеем с нашите добродетели“.

Похвала „Емоционална интелигентност“

Похвала „ТРУДОЛЮБИЕ“ ученикът получава, когато:
–Полага системно старание в учебния процес
/прилежно води тетрадките си,редовно учи уроците си и пише домашните си/.

–Поддържа раницата,чина,шкафчето си в изряден вид.
–Поддържа хигиена в класната стая,коридора и
двора на училището.

Похвала „УВАЖЕНИЕ“ ученикът получава,
когато:
–Проявява учтивост ,внимание   по време на спор.
–Използва любезни думи и изрази.
–Демонстрира добро отношение към околните /връстници и възрастни/.

Похвала „ЧЕСТНОСТ“ ученикът получава ,
когато:
–Спазва обещанията,които дава.
–Спазва правилата в игрите.
– Проявява смелост и  казва истината вместо да лъже за оправдание.

Похвала „ТЪРПЕНИЕ“ ученикът получава,
когато:
–Овладява чувствата и действията си в конфликтни ситуации.
–Изслушва събеседника си.
–Изчаква реда си на опашката в стола .
– По време на беседа  вдига ръка и изчаква  да му дадат думата .

Похвала  „ПРОШКА“ ученикът получава, когато:
–Не задържа в сърцето си обида,приема извинение и дава втори шанс.
–Сам осъзнава грешката си,искрено се разкайва и иска прошка.

Facebook
Twitter
LinkedIn