Back

Центъра за кариерно ориентиране в училището, който функционира от началото на учебната година ЧСУ „Дружба“ подготвя учениците от 8. до 12. клас за пълноценна професионална реализация, като  отговоря  на специфичните им нужди чрез:

• провеждане на психометрични тестове за идентифициране на интересите на учениците и определяне на способностите на учениците в съответствие с техните интереси;
• изграждане на кариерен план/пътна карта;
• целеполагане;
• избиране на конкретни предмети/курсове, според техния интерес, възможности и способности (11-12.клас);
• менторство

Във всеки етап от процеса на изграждане на умения за вземане на информирани решения за правилно кариерно развитие и прехода от училищна подготовка към професионална реализация в живота, родители и ученици имат възможност да се консултират и да получават съдействие от специалист в кариерния център на училището.

Мехмедали Бангиров

Kонсултант “Кариерно ориентиране”

m_bangirov@drujba.org

Facebook
Twitter
LinkedIn