Back

Изборът на правилното училище е от едно най- важните решения,пред които се изправя всеки родител, тъй като доброто и престижно образование на децата ни е основен приоритет. 

ЧСУ “Дружба” е сред първите частни училища, създадени в България и в продължение на повече от 20 години  постигаме изключителни резултати.  Ние стимулираме учениците ни не само да постигнат академичен успех, но и да станат истински граждани на света. Изграждаме  и образоваме личности от двегодишна възраст (детска градина) до пълнолетието им,  когато започват пътя си към висше образование в престижни университети в България и чужбина.

Зад изключителните постижения на нашите  330 ученика стоят основно български учители, които са част от мултикултурна общност, съставена от над 15 националности.

Гордеем се с малкото ни семейство и с големите амбиции!

Нашата училищна общност се ръководи от една обща цел, а именно качествено образование.  В учебния път на всяко дете, ние приемаме родителя като наш партньор,защото вярваме, че доверието и  неизменното присъствие на родителите  са от първостепенна важност.

Благодарим Ви за проявения интерес към училище “Дружба”.

Очакваме с нетърпение да посрещнем вас и вашето семейство!

Фарук Ердуран
Изпълнителен директор


Добре дошли в ЧСУ “Дружба”


В  ЧСУ “Дружба” сме създали мотивираща и позитивна среда, където нашите ученици се обучават чрез иновативни образователни методи и развиват своя потенциал. Ние   изграждаме високообразовани личности, които стават част от съвременното демократично общество. Нашите ученици израстват  с развито критично мислене, позитивни нагласи  и ценностна система, базирана на вярата, емпатията, любовта и целеустремеността.


Екип от висококвалифицирани преподаватели работи за стимулиране на интелектуалното, емоционалното и социално развитие на учениците в съответствие с индивидуалните им потребности.

Прилагаме съвременни стратегии на взаимодействие между семейството и училището, в резултат на които сме установили успешен диалог с родителите, който е от изключителна важност за  напредъка на учениците.

Отличната подготвка на учениците, завършили средното си образование в училище  „Дружба“ им предоставя  възможност да продължат обучението си в престижни чуждестранни  университети.

Светла Стефанова
Директор

         

Всяка сутрин посрещаме децата и приветстваме бъдещето си!

В детска градина “Дружба” сме спътници на децата, които лазят, прохождат, тичат и скачат, докато сме

ло мечтаят да летят. Малките, всекидневни чудеса на това израстване ни изпълват със задоволство, професионална увереност и с желание да осъвременяваме непрестанно знанията си и методите на работа. Успехите на децата са истинският мотиватор на нашата отговорност и всеотдайност.

          Екипът ни поддържа сигурна и здравословна среда за обгрижване на децата, атмосфера на спокойствие и приятелство. Подхождаме с уважение към малките личности и с внимание към индивидуалните им потребности. Ръководим се от възрастовите специфики, характера и волята на малчуганите, защото вярваме в огромния потенциал и ценността на всеки от тях. Работим съобразно държавните образователни изисквания, следвайки семейните ценности и разбирания, в близък контакт с родителите.            Очакваме ви днес, за да играем, учим и създаваме заедно общото ни Утре!

Люба Димитрова 
Директор