Училища "Дружба" – София

Етичен кодекс на училищната общност 

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2022/2023

План за квалификационна дейност 2022-2023 г.

Годишен план за дейността на училището 2022-2023 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщава…

Facebook
Twitter
LinkedIn