В ЧСУ „ДРУЖБА“ – София се обучават ученици от първи до дванадесети клас.

Дневният график за обучение е от 8,20 до 14,30 часа. Няма втора смяна, той се провежда всеки ден. Почивните дни са съобразени според обявените ваканции от МОН.

ЧСУ „ДРУЖБА“ – София преподава според националната учебна програма на България.

В гимназиален етап първи 9 и 10 клас  природо-математическите науки се преподават на английски език - биология, химия, математика, информационни технологии. Втори чужд език е задължителен в програмата от 5 клас нагоре – избират се немски, испански и турски език. Английският език е задължителен от 1 до 12 клас.

Храната в начален етап се заплаща предварително, а от 5 до 12 клас е на свободна консумация и се заплаща на място. Таксата храна е включена в общата такса за детската градина. 

Транспортът е осигурен за всички по желание от лицензирана фирма. Цената е посочена тук.

Училището предлага допълнителни дейности в своите клубове. Информация можете да прочетете тук.

Информация за училищните такси можете да намерите тук.

Facebook
Twitter
LinkedIn