Back

✓ За ученици от начален етап-1, 2, 3 и 4 клас
✓ Понеделник – четвъртък от 14:30 ч. до 17:30 ч.
✓ Петък от 13:40 ч. до 17:30 ч.
✓ Самоподготовка-подготовка на домашни задачи
✓ Организиран отдих и физическа активност
✓ Други дейности за обучение, социализация и възпитание.
✓ Следобедна закуска

Минималният брой ученици за сформиране на група е 6 ученика. За всяка група могат да се запишат максимум 15 ученика.

Таксата на ученик за един срок (основна програма до 17,30 часа): 550 евро (2024-2025 учебна година) 

Такса за разширена програма: 650 евро (17,30 – 18,30 часа): 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn