✓ За ученици от начален етап-1, 2, 3 и 4 клас
✓ За ученици от прогимназиален етап-5, 6 и 7 клас
✓ Понеделник – четвъртък от 14:30 ч. до 18:30 ч.
✓ Петък от 13:40 ч. до 18:30 ч.
✓ Самоподготовка-подготовка на домашни задачи
✓ Организиран отдих и физическа активност
✓ Други дейности за обучение, социализация и възпитание.
✓ Следобедна закуска
✓ Транспорт за желаещи ученици

Facebook
Twitter
LinkedIn