Back


Добри и висококвалифицирани преподавателиМодерен кампус


Приятелска среда, където уважението наистина е важно


Проектно-базирано обучение

Интензивна програма за изучаване на английски език, по системата на Кеймбридж

Мултикултурна среда


Разнообразни възможности за участие в извънкласните клубове


Интерактивно и увлекателно обучение


Консултиране по кариерно развитие за учениците

Една училищна паралелка наброява средно 17 души

Достъпни и разумни цени за обучение

Значителен успех на учениците при кандидатстване в престижни университети в България и чужбина