Back

 Технологиите се превърнаха в съществена част от обучението в ЧСУ “Дружба” – София. За да могат да живеят, учат и работят успешно в нашето богато на информация общество, учениците трябва да могат да използват ефикасно технологиите. Животът на много ученици днес е съпътстван с различни технологии, които им дават достъп до   информация и ресурси, а това, от своя страна, им позволява да преследват интересите си по свой начин и със собствено темпо. Възможностите са неограничени, а резултатите – мигновени.

 BYOD или Bring Your Own Device е практика, която позволява на учениците да носят свои собствени мобилни технологични устройства в училище. Дава възможност на ученици, които вече притежават устройства, да ги използват в училище за образователни цели с разрешението на класния ръководител. BYOD увеличава работата с технологични устройства в класната стая, като дава на учениците повече практически достъп до необходимата за учебния процес информация.

Кое устройство може да се използва?

Целта на правилника е да позволи набор от различни устройства, подходящи за лична употреба от учениците. Това позволява на учениците да интегрират работата си на едно устройство, за да управляват личното си време и да работят безпроблемно. Родителите и учениците са свободни да изберат устройството, което им подхожда най-добре.

За какви образователни дейности ще се използват персоналните устройства?

 • Работа в Microsoft Office 365 за различни цели като създаване на документи, електронни таблици и/или презентации, комуникация по имейл и сътрудничество между учниците помежду им, както и с учители.

• Съхранение и споделяне на файлове: Google Workspace от училищния имейл адрес за целите на сътрудничество и достъп до ресурси.

 

Частно училище “Дружба” по никакъв начин не носи отговорност за:

 • Лични устройства, които са счупени по време на училище или по време на училищни дейности извън училището
 • Лични устройства, които са изгубени или откраднати в училище или по време на училищни дейности извън него
 • Лични данни, които са изгубени или откраднати в училище или по време на училищни дейности извън него
 • Поддръжка на всяко лично устройство

Правила за приемлива употреба

Всички ученици и родители или законни настойници трябва да прегледат и да се съгласят с Правилата за приемлива употреба.Условия за ползване

Насоки за учениците

 1. Ученикът носи пълна отговорност по всяко време за личния си лаптоп. ЧСУ “Дружба”-София не носи отговорност за загуба/щета/кражба или парични такси, които могат да възникнат, докато ученикът използва устройството.
 2. Одобрените устройства трябва да са в безшумен режим, докато са в училищния кампус, освен ако не е разрешено друго от учител.
 3. Учениците трябва да носят собствени слушалки. Слушалките могат да се използват с разрешение на учителя.
 4. Устройствата не могат да се използват за цели, различни от обучение (като провеждане на лични телефонни разговори и текстови съобщения).
 5. Устройствата трябва да бъдат достатъчно заредени преди началото на учебния процес всеки ден.
 6. Учениците не могат да използват устройства за записване, предаване или публикуване на фотографски изображения или видео на лице или лица в кампуса по време на учебни часове или по време на училищни дейности, освен ако не е разрешено друго от учител.
 7. Устройствата могат да се използват само за достъп до компютърни файлове в интернет сайтове, които са свързани с учебната програма в класната стая.
 8. Учениците трябва да се уверят, че имат най-новия софтуер, инсталиран на своите устройства, подходящ за предметната област.
 9. Отговорност на ученика е да поддържа достатъчен капацитет на паметта на своето устройство, за да позволи използването му за образователни цели.
 10. Устройствата трябва да имат подходяща защита/калъфи, позволяващи лесното им пренасяне.
 11. Устройствата трябва да имат защитени потребителско име и парола.
 12. Правилникът за поведение в училище се прилага, ако учениците не се придържат към тези насоки.
 13. Ако съществува разумно предположение, че ученикът е нарушил условията на това споразумение, устройството на ученика може да бъде проверено и/или конфискувано. Последващи или допълнителни дисциплинарни действия, включващи злоупотреба с технологии, могат да се разширят до загуба на технологични привилегии или допълнителни действия, определени от директора на училището.
 14. От учениците се очаква да носят устройствата си всеки ден с презумпцията, че учителят може да избере да ги използва за своите уроци.

Учениците и родителите/настойниците признават, че:

 1. Мрежовите филтри на училището ще бъдат приложени към връзката на устройства с интернет и всеки опит за заобикаляне на мрежовите филтри е забранен.
 2. ЧСУ “Дружба”-София е упълномощено да събира всяко устройство, за което се подозира, че нарушава правилника на BYOD. Ако устройството е заключено или защитено с парола, съответният ученик ще трябва да отключи устройството при поискване от упълномощен персонал с присъствието на родител.
 3. Всички ученици, включени в програмата BYOD, ще доставят собствените си устройства и ще отговарят за тяхната безопасност, докато са в училищните помещения.
 4. Частно училище Дружба не носи отговорност за възстановяване на устройства, на които са забравени пароли или устройството е заключено.
 5. Изборът на отделните семейства е да застраховат устройствата срещу загуба или повреда.
 6. Личните устройства трябва да се зареждат преди училище и да се захранват от батерията, докато учениците са в училище.
 7. ЧСУ “Дружба”-София не носи отговорност за загуба или повреда на личните устройства и/или калъфи на ученика.
 8. При неспазване на правилника за BYOD, се прилага Правилника за поведение в училище, което може да доведе до конфисуване на устройството.

Изгубени, откраднати или повредени устройства:

Всеки потребител носи отговорност за собственото си устройство и трябва да го използва отговорно и по подходящ начин. Училището няма да поеме отговорност за откраднати, изгубени или повредени устройства, включително изгубени или повредени данни на тези устройства.

Отговорности на училището:

 1. Осигурява безопасна мрежова структура и достъп до интернет, който позволява цялостно използване на устройството от страна на ученика.
 2. Училището ще положи всички усилия, за да гарантира, че учениците разбират очакванията за безопасността и грижата за устройствата, носени в училище. Учителите ще помогнат на децата да разберат как да пазят личните си устройства защитени, но децата носят крайната отговорност за защитата на своите устройства.
 3. Осигурява подкрепа за достъп до интернет в училището.
 4. Училището не носи отговорност за щети или кражби на устройства в помещенията на училището.