Back

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

 

Учебен план за 1А клас  Учебен план за 5А клас Учебен план за 8А клас
Учебен план за 2А клас Учебен план за 5Б клас Учебен план за 9А клас
Учебен план за 3А клас Учебен план за 6А клас Учебен план за 10А клас
Учебен план за 4А клас Учебен план за 6Б клас Учебен план за 11А клас
Учебен план за 4Б клас Учебен план за 7А клас Учебен план за 12А клас
  Учебен план за 7Б клас  
     

 

Правилник на пансиона 2022/2023

 

Правилник 2022/2023