Регламент за участие в конкурс за детска рисунка “ДружбаАрт“

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Конкурсът за детска рисунка „ДружбаАрт“ се организира от ЧСУ „Дружба“
 2. Конкурсът ще протече съгласно настоящия Регламент, който е задължителен за всички участници в него.
 3.  С участието си в Конкурса участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила на Конкурса. Заявявайки желанието си за участие в Конкурса, родителите и/или попечителите на участника декларират, че ясно и напълно са разбрали и приели условията за участие.
 4.  В Конкурса могат да участват всички деца в следните възрастови групи:
 • ПЪРВА: 4 – годишни  (година на раждане – 2018 г.)
 • ВТОРА: 5 – годишни  ( година на раждане – 2017 г.)
 • ТРЕТА: 6 – годишни   (година на раждане – 2016 г.)
 • ЧЕТВЪРТА: 7 – годишни   (година на раждане – 2015 г.)
 1. В Конкурса нямат право да участват роднини или близки на членове на Журито
 2. Период на провеждане на Конкурса
 3. Конкурсът ще се проведе на 15 октомври в ЧСУ „Дружба“ от 10:00 часа.
 4. Темата на Конкурса е „Приятелство“ 
 5. Заявки за участие в Конкурса се приемат до 14.10 .2022 – 20:00 часа  на следния линк: http://eepurl.com/h35eZ9
 6. Регистрацията се счита за успешна, след писмено потвърждение от страна на Организатора

Изисквания към участниците:

 • Формат : формат А4 (29,7 / 21 см) 
 • Цветни моливи

Всички материали ще бъдат осигурени от Организатора.

Всяка  представена рисунка  трябва да носи следните данни:

 • Име и фамилия на детето
 • Име на  детското или учебно заведение

Всяка рисунка трябва да е придружена от попълнена и подписана Декларация за съгласие за събиране, използване, обработване и съхранение на лични данни. 

 За целите на Конкурса ЧСУ „Дружба“ може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни за участниците в Конкурса и техните родители/настойници. При участие в Конкурса родителите/настойниците предоставят доброволно необходимите лични данни и се съгласяват да бъдат ползвани и съхранявани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

 Рисунките, получени във връзка с Конкурса, остават собственост на Организаторите и не подлежат на връщане обратно на участниците в Конкурса. 

По преценка на Организатора и след  писмено съгласие от страна на родителите/настойниците, същите могат да бъдат използвани с благотворителна цел

Партньор по благотворителните дейности в настоящия конкурс е фондация „За нашите деца“.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА

Всяка рисунка се оценява поотделно от тричленно жури, в чийто състав влизат преподаватели от Национална художествена академия.

Победителите в Конкурса ще бъдат уведомени  писмено  на предоставените от тях електронни адреси или чрез обаждане на посочените от тях телефонни номера.

Определят се по трима победители (първо, второ и трето място) в четири възрастови категории.

Всяка най- високо оценена рисунка от всяка възрастова категория  ще участват във виртуална изложба, ако родителят е дал съгласие използваните за целта лични данни на детето да бъдат публикувани по описания в Декларацията начин.

Резултатите от конкурса ще бъдат публично обявени в сайта, Facebook и Instagram профилите на Организатора и  партньори в настоящия конкурс, като за целта ще бъдат използвани снимки в дигитален формат на класираните на първите  три места във всяка възрастова група.

 Снимките ще бъдат използвани единствено след изричното съгласие от страна на родителя , съгласно попълнена Декларация за лични данни. 

Партньор  на конкурса е: Маped Bulgaria

НАГРАДЕН ФОНД НА КОНКУРСА

Участниците в Конкурса, класирани на първо място от всяка възрастова група получават  Креативна дъска Мапед.

Участниците, класирани на второ място от всяка възрастова група получават  магически таблет за рисуване Мапед.

Участниците, класирани на трето място от всяка възрастова група получават термораница Мапед.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 • Участниците се съгласяват, че Конкурсът се подчинява и се провежда съгласно  законите на Република България. В случай на спорове ще се прилага законодателството на Република България и компетентен ще е българският съд. Участниците приемат също,че:
 • Са  обвързани от настоящите Официални правила;
 • решенията на Журито са окончателни и обвързващи по отношение на всички въпроси, свързани с Конкурса;
 • Организаторът може, без допълнително одобрение и заплащане, да публикува всяка рисунка, участваща в Конкурса с цел реклама, извън обхвата на Конкурса, както и за неговото  популяризиране.

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Организаторът си запазва правото да анулира или променя датата за провеждане на настоящия Конкурс  при наличието на форсмажорни обстоятелства.

За целта, Организаторът се ангажира да уведоми писмено всички регистрирани участници.