Back
  • ПРИЕМ В 1-ВИ КЛАС

Приемът е чрез интервю с ученика и/или:
проверка на знанията му по ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА – 6 годишни

Интервюто и тестовият контрол се провеждат oт комисия за прием в състав:

зам. – директор, педагогически съветник, начален учител

1.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

– Формуляр за кандидатстване в ЧСУ “ДРУЖБА”.

– Сключен договор за обучение.

– Удостоверение за завършена подготвителна група(оригинал)

– Личен здравен картон (от личния лекар, в началото на учебната година)

– Имунизационен паспорт (от личния лекар, в началото на учебната година)

 

2. ПРЕДИМСТВА ПРИ ЗАПИСВАНЕ:

– Ученици с положителна оценка от комисията за прием.

– Ученици от предучилищна група – 6 годишни при ЧСУ „Дружба – София“.

– Ученици, имащи братя и сестри в училище.

– При прием на един от близнаците и другият получава право да се обучава в ЧСУ „Дружба“ – София.

 

3. УЧЕБЕН ПЛАН
– засилено обучение по английски език от 1 клас – избираеми и факултативни часове по английски език.