Конкурс за научноизследователски проекти

Всички участници ще получат сертификат за участие.

Линк за регистрация


I. КАТЕГОРИИ:

 1. КАТЕГОРИЯ МЛАДИ УЧЕНИ’’ (KЛАСОВЕ – 3., 4., 5., 6., 7., 8.) ОФИЦИАЛЕН САЙТ –  https://firstep.ro/competition/little
 2. Интересувате се от природни науки, опити, експерименти, научни изследвания – подгответе вашия проект и го представете пред специално жури.
 3. Не е необходимо да откривате или измисляте нещо ново или оригинално.
 4. Може да изберете демонстрация от линкове, дадени по-долу или от всеки друг източник.
 5. Може да потърсите помощта на ръководител – учител, родител, учен или други специалисти

We are teachers

Science buddies

Например една демонстрация за обяснение на понятия в уроците по природни науки като сили, енергия, атмосфера, растения, сетива, химикали и т.н. или за отговор на въпроси като защо имаме 2 очи, защо снегът е бял или защо дъждът пада на капки, вместо да блика и т.н., могат да бъдат намерени от ресурсите.

Задачата на младите учени е да демонстрират своя научен казус, да обяснят всяка концепция, свързана с него, и да го представят по научен начин във firSTep.

Линк, полезен за създаване на табло и научна статия https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/science-fair

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТАБЛО

III. УЧИЛИЩЕН КРЪГ

IV. МЕЖДУНАРОДЕН ФИНАЛ: Най – добрите прокти ще се явят на международен финал пред международно жури като подготвят видео на английски език.

Информация за изискването за ВИДЕО (2-4 мин) за международния финал може да получите на този линк https://firstep.ro/competition/little

 1. ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ВИДЕОТО 2-4 МИН
 2. ЕЗИК – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 3. ПЪРВИТЕ 10 СЕКУНДИ ОТ ВИДЕОТО – ИМЕ И СНИМКА НА УЧИЛИЩЕТО
 4. ПРЕДСТАВЕНЕ НА УЧЕНИКА – ПО ВРЕМЕ НА ЗАСНЕМАНЕ НА ВИДЕОТО УЧЕНИКЪТ Е С УЧИЛИЩНА УНИФОРМА
 5. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА С ПОМОЩТА НА АУДИО – ВИЗУАЛНИ МАТЕРИАЛИ В РАМКИТЕ ОТ 2 ДО 4 МИНУТИ – ЗАГЛАВИЕ, ЦЕЛ, МЕТОДИ, РЕЗУЛТАТИ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗВОДИ
 6. ДЕМОНСТРИРАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТА ИЛИ ПРОЕКТА
 7. ВИДЕОТО ТРЯБВА ДА СЕ СПОДЕЛИ В  YouTube (not publicly available) ДО 05.02.2022.
 8. УЧЕНИКЪТ МОЖЕ ДА НАПРАВИ СВОЯТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕД БАНЕР, ТАБЛО ИЛИ В УЧИЛИЩЕ
 9. В КРАЯ НА ВИДЕОТО (ПОСЛЕДНИТЕ 5 СЕКУНДИ) ВКЛЮЧЕТЕ ЛОГОТО НА УЧИЛИЩЕТО И ТЕКСТ “firSTep 2022 Project Competition”
 10. НАГРАДИ – МЕДАЛИ, ГРАМОТИ И ПАРИЧНИ НАГРАДИ

Digital Portfolio Template: https://sites.google.com/isb.ro/firstepportfolio/home

Линк за регистрация

Projects from Firstep 2021-Examples

Project sample research paper

Web